O-STA

3. dnevi harmonike "Stara glasba": 30. januar- 2. februar 2020

3. dnevi harmonike

https://www.ag.uni-lj.si/koncertna-dejavnost/3-dnevi-harmonike

DNEVI HARMONIKE so umetniški projekt, katerega cilj je, da se po Sloveniji in v mednarodnem prostoru izpostavi delovanje enega najmlajših študijskih programov, ki je bil na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani vzpostavljen leta 2008. Hkrati je bil namen tega projekta tudi omogočiti študentom in študentkam harmonike vpogled v mednarodno primerljivost skozi mojstrske tečaje, gostovanja uglednih tujih profesorjev in skupne koncerte s študenti tujih akademij, kar je vsekakor njegova dodatna vrednost.

Tokratni 3. DNEVI HARMONIKE bodo potekali od 30. januarja do 2. februarja 2020 na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Letos so partnerji v projektu Državna visoka šola za glasbo v Trossingenu (Nemčija), Konservatorij "Arrigo Boito" iz Parme (Italija), Filozofska in umetniška fakulteta Univerze v Kragujevcu (Srbija) in ob podpori Goethe-Instituta Ljubljana. Zaznamujejo jih mojstrski tečaji, predavanja, koncerti tujih profesorjev in študentov harmonike Akademije za glasbo. Programska nit vseh letošnjih dogodkov je "STARA GLASBA".

Dne 30. in 31. januarja bodo mojstrske tečaje vodili prof. Hans Maier, prof. Giorgio Dellarole, in izr. prof. Vladimir Blagojević, ki bodo 1. februarja tudi predavali o historični izvajalski praksi skozi perspektive, tehnike in izzive (nove) harmonike. Pridružil se jim bo tudi slovenski uveljavljeni umetnik s področja stare glasbe Tomaž Sevšek Šramel. Po zaključku je predvidena okrogla miza na temo "Stara glasba - nova harmonika?", katero bo vodil izr. prof. Luka Juhart, letošnji nagrajenec Prešernovega sklada.

V soboto, 1. februarja ob 19 h, bo v dvorani Kazine koncertiral Hans Maier, priznani umetnik in profesor Državne visoke šole za glasbo v Trossingenu. Na koncertu, organiziranem ob partnerski podpori Goethe-Instituta Ljubljana, bo izvajal dela starih mojstrov Frescobaldija, Zipolija in Frobergerja, ter nova dela za srednjetonsko uglašeno harmoniko nemških skladateljev Schachtnerja in Brassa, ki so jih posvetili prav Maierju. Ta koncert bo zagotovo eden vrhuncev celotnega projekta.

Študenti in študentke harmonike se bodo predstavili s koncertoma v petek, 31. januarja ob 19 h, v dvorani Kazine in v nedeljo, 2. februarja ob 11 h v Narodni galeriji.

Umetniški vodja projekta, prof. Borut Zagoranski: "Osrednji dogodek letošnjega projekta, katerega smo organizatorji poimenovali Stara glasba, bo v soboto, 1.2.2020. Gre za niz predavanj, ki bodo potekala ves dan. K spremljanju dogodkov so vabljeni učitelji harmonike in drugi, ki jih zanima omenjena tematika. Za dogodek velja veliko zanimanje tudi s strani učiteljev harmonike v sosednjih državah. Skozi predavanja in okroglo mizo bodo izpostavljene teme, ki so povezane s tematiko stare glasbe in značilnosti izvajalne prakse na harmoniki, prav tako pa bodo dela starih mojstrov programska nit na vseh koncertih."

Letošnje Dneve harmonike zaznamuje tudi nagrada Prešernovega sklada 2020, podeljena izrednemu profesorju harmonike na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani Luki Juhartu.

Harmonika se je uveljavila kot koncertni inštrument šele v drugi polovici 20. stoletja in od tedaj obstaja izvirna harmonikarska literatura. Zvočne in tehnične zmožnosti koncertne harmonike pa danes brez dodatnih transkripcijskih posegov v notni tekst omogočajo tudi avtentično izvedbo del starih mojstrov od renesanse do klasike. Skladateljem teh obdobij so bile v prvi vrsti pomembne glasbene oblike v povezavi s stilnimi posebnostmi in ne toliko sam instrument, na katerem so dela bila takrat izvajana. To je nekaj bistvenih razlogov, zakaj je tovrstna literatura nepogrešljiva tako v koncertnem repertoarju kakor tudi kot obvezen vir za poučevanje harmonike skozi celotno vertikalo izobraževanja. Na omenjenih predavanjih gostujočih profesorjev, ki s svojimi referencami v smislu poglobljenega ukvarjanja s staro glasbo na področju harmonike predstavljajo strokovni napredek, bomo skupaj z znanjem domačih strokovnjakov skušali pridobiti čim bolj jasen vpogled v najnovejše dosežke na področju izvajanja stare glasbe na harmoniki. Namen debate okrogle mize bo odgovoriti na pogosta vprašanja in izzive s področja stare glasbe na harmoniki.

Ostali viri:

http://www.giorgiodellarole.com/

http://www.vblagojevic.com/

https://www.mh-trossingen.de/hochschule/personen/dozenten-seite/dozent/maier.html

http://nikolausbrass.net/

https://www.johannesxschachtner.com/

https://www.goethe.de/ins/si/sl/index.html

https://www.ng-slo.si/si/