O-STA

Rezultati 40.avkcije trimesečnih zakladnih menic in 12. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 40. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

12. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 28.08.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 40. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM040291101 je znašala 3.800.000.000 SIT oziroma 380.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 794.591 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 380.001 lot naročil v skupni vrednosti 3.800.010.000 SIT po enotni ceni 97,261. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 11,14%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 40. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 29.11.2001.

Razpisana emisija 12. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM012280202 je znašala 2.600.000.000 SIT oziroma 260.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 229.922 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 204.922 lotov naročil v skupni vrednosti 2.049.220.000 SIT po enotni ceni 94,150. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 12,29%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 12. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 28.02.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 25.09.2001, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 23.10.2001.