O-STA

Pesem povezuje 2020

Veliki koncert pevskih sestavov šolskih centrov iz Celja in Velenja ter Gimnazije Celje - Center bo letošnje leto s pesmijo povezal mladostno ustvarjalnost in prijateljstvo 4. 3. v cerkvi sv. Martina na Ponikvi

Da je petje že skoraj simbol slovenske kulture in ena najbolj razširjenjih ljubiteljskih dejavnosti, ni skrivnost. S pesmijo Slovenci vse od zibelke do groba že več stoletij izražamo vse lepote in tegobe, ki pišejo dolgo in zanimivo zgodovino našega naroda. Tudi v sodobnem času se ta spomin ohranja, za kar v veliki meri skrbijo tudi odlični otroški in mladinski pevski sestavi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po vseh državi. Na Celjskem pa še posebej, saj zborovstvo druži številne mlade. In to, da pesem povezuje, bodo s tradicionalnim skupnim zgodnjepomladnim koncertom dokazali tudi srednješolci iz vse regije. V sredo, 4. 3., se bo namreč ob 18. uri v cerkvi sv. Martina na Ponikvi začel koncert na katerem bodo nastopili Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje - Center pod vodstvom Davida Preložnika, Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje pod vodstvom Andreje Ocvirk in MeMPZ Šolskega centra Velenje pod vodstvom Alenke Podpečan.

Vsi trije zbori glede na več desetletno bogato koncertno dejavnost ter številna priznanja z mednarodnih in domačih tekmovanj sodijo v sam vrh slovenske mladinske zborovske piramide. Na koncertu na Ponikvi bodo predstavili zanimive programe, ki jih pripravljajo za pomladanska tekmovanja in letne koncerte, skupni nastop pa sklenili s Slomškovo Večernico kot se spodobi za koncert v kraju, kjer se je pred 220 leti rodil narodni buditelj, škof, pesnik in pisatelj Anton Martin Slomšek.

PRILOGA: Fotografija MeMPZ šolskih centrov iz Celja in Velenja ter DPZ GCC

Dodatne informacije:
Andreja Ocvirk, zborovodkinja MeMPZ ŠC Celje, andreja.ocvirk@ponikva.si, 041 547 279
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945