O-STA

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani se tokrat predstavlja skozi sakralno glasbo

MEDNARODNI DNEVI ODDELKA ZA SAKRALNO GLASBO, 24. do 28. februar 2020

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani se v okviru praznovanja 100-letnice ustanovitve Univerze v Ljubljani in 80-letnice ustanovitve Akademije za glasbo v zadnjem tednu februarja 2020 predstavlja skozi študijski in koncertni program sakralne glasbe. Ta je v univerzitetni strukturi Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani med najmlajšimi oddelki in zajema pod eno streho širok razpon slogovnih in časovnih glasbenih razsežnosti tisočletne evropske kulture. Kljub temu, da je ta specifični univerzitetni program v Sloveniji sorazmerno nov, saj so ga na Akademiji za glasbo pod nazivom Univerzitetni program cerkvena glasba uvedli šele leta 1992, ima v Evropi in v Sloveniji poleg filozofije, teologije, medicine in prava najdaljše izročilo. Spomladi leta 2005 se je Oddelek za cerkveno glasbo preimenoval v Oddelek za sakralno glasbo, saj novo poimenovanje univerzitetnega programa bolj natančno izrazi miselno odprtost do časovno in slogovno tako bogatega segmenta evropske in slovenske glasbene dediščine. Za vse, ki želijo slediti idealu celovitega glasbenika, predstavlja umetniška smer Sakralna glasba Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani tako izredno privlačen in zanimiv študij, kar potrjuje veliko zanimanje za študij na tem oddelku, tudi iz tujine. Program želi slovenskemu prostoru tudi v prihodnje prispevati k oblikovanju, pomenu in vrednosti lika celovito humanistično izobraženega glasbenika, ki je v slovenski in evropski družbi prav danes tako potreben.

Del te podobe kaže in dokazuje Mednarodni teden Oddelka za sakralno glasbo Akademije za glasbo z nastopi sedanjih in nekadnjih študentov. V času od 24. Do 28. Februarja 2020 se bo zvrstila vrsta koncertov ter strokovnih delavnic, seminarjev, predavanj ter drugih dogodkov.

(povzeto po prispevku prof. mag. Ivana Florjanca: Oddelek za sakralno glasbo Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v dvojnem jubilejnem letu 2019-2020: korenine, razvoj in smer)

KONCERTI

Ponedeljek, 24. februar 2020, ob 16.00, Velika dvorana Palače Kazina

MILAN HIBŠER, ORGLE

Ponedeljek, 24. februar 2020, ob 19.30, Stolnica svetega Nikolaja (Dolničarjeva ulica 1)

A CAPPELLA KONCERT

Deški zbor Schellenburg

Komorni zbor AVE


Torek, 25. februar 2020, ob 16.00, Velika dvorana Palače Kazina

SKUPNI KONCERT ŠTUDENTOV ORGEL ODDELKA ZA KLAVIR, ČEMBALO IN ORGLE GLASBENE AKADEMIJE UNIVERZE V ZAGREBU IN ODDELKA ZA SAKRALNO GLASBO AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI

Torek, 25. februar 2020, ob 19.45, Frančiškanska cerkev (Prešernov trg 4)

ORGELSKI KONCERT

prof. Mario Perestegi, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

prof. Mario Penzar, Glasbena akademija Univerze v Zagrebu


Sreda, 26. februar 2020, ob 16.00, Velika dvorana Palače Kazina

ORGELSKA IMPROVIZACIJA

Koncert študentov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani

Sreda, 26. februar 2020, ob 19.30, Uršulinska cerkev Sv. Trojice (Slovenska cesta 21)

KONCERT SOLISTOV, ZBORA IN INŠTRUMENTALNE ZASEDBE ŠTUDENTOV IN PROFESORJEV AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI

Umetniški vodja: izr. prof. Tone Potočnik


Četrtek, 27. februar 2020, ob 12.00, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova ulica 4)

KONCERT ORGELSKIH SKLADB SLOVENSKIH SKLADATELJEV v izvedbi študentov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani

Četrtek, 27. februar 2020, ob 16.00, Velika dvorana Palače Kazina

KONCERT ŠTUDENTOV ODDELKA ZA SAKRALNO GLASBO

Četrtek, 27. februar 2020, ob 19.30, Velika dvorana Palače Kazina

KONCERT BIVŠIH IN SADANJIH ŠTUDENTOV ODDELKA ZA SAKRALNO GLASBO

ŠTUDENTSKI ZBOR SV. STANISLAVA, Zborovodja: MARIO ZRAKIĆPetek, 28. februar 2020, ob 16.00, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova ulica 4)

KONCERT SKLADB MAXA REGERJA (1873-1916)

Pierpaulo Turetta, orgle

Petek, 28. februar 2020, ob 19.30, Župnijska cerkev svetega Jakoba (Levstikov trg 2)

KONCERTNE ORGELSKE IMPROVIZACIJE

doc. Dalibor Miklavčič*

prof. Maks Strmčnik**


PREDAVANJA


Ponedeljek, 24. februar 2020, ob 12.00, Velika dvorana Palače Kazina

PREDSTAVITEV LASTNEGA ORGELSKEGA OPUSA

Predavatelj: mag. sakralne glasbe MILAN HIBŠER


Torek, 25. februar 2020, ob 12.00, Velika dvorana Palače Kazina

PREDSTAVITEV LASTNEGA VOKALNEGA IN VOKALNO INSTRUMENTALNEGA SAKRALNEGA OPUSA

Predavatelj: doc. DAMIJAN MOČNIK


Torek, 25. februar 2020, ob 14.00, Velika dvorana Palače Kazina

SODOBNA ŠVEDSKA SAKRALNA GLASBA IN VIZIJA RAZVOJA SAKRALNE GLASBE

Predavatelj: GARY GARDEN (Stockholm)


Sreda, 26. februar 2020, ob 12.00, Velika dvorana Palače Kazina

PRISTOPI K UČENJU IMPROVIZACIJE

Predavatelj: izr. prof. ANTE KNEŠAUREK (Glasbena akademija Univerze v Zagrebu)


Četrtek, 27. februar 2020, ob 12.00, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova ulica 4)

ORGLE SLOVENIJE IN KAKO SKRBETI ZANJE

Predavatelj: JURIJ DOBRAVEC


SPOMINI NA PROF. HUBERTA BERGANTA (1934-1999)

Predavatelj: SAŠA FRELIH - MIŠO


četrtek, 27. februar 2020, ob 14.00, Viola dvorana Palače Kazina

GREGORIJANSKI KORAL IN ORGLE - DVA STEBRA SAKRALNE GLASBE

Predavatelj: prof. MIROSLAV MARTINJAK (Teološka fakulteta, Zagreb)


Petek, 28. februar 2020, ob 12.00, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova ulica 4)

ORGELSKI OPUS MAXA REGERJA (1873-1916)

Predavatelj: prof. PIERPAULO TURETTA (Konservatorij za glasbo Cesare Pollini, Padova)


Več o Mednarodnih dnevih Oddelka za sakralno glasbo:

https://www.ag.uni-lj.si/dogodki/ostali-dogodki/mednarodni-dnevi-oddelka-za-sakralno-glasbo-akademije-za-glasbo-ul