O-STA

Pesniška nagrada Fanny Haussmann

Vabilo k sodelovanju na pesniškem natečaju.

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje pesniško nagrado Fanny Haussmann, imenovano po prvi slovenski pesnici, za ciklus pesmi s poljubno tematiko.

Avtorice in avtorje vabijo, da na natečaj prijavijo ciklus pesmi, ki ne bo daljši od 200 verzov, pesmi pa so v izvirniku napisane v slovenskem jeziku. S poslanimi pesmimi ne smejo sodelovati še v katerem drugem natečaju in predhodno ne smejo biti javno objavljene.

Ciklus pesmi naj bo podpisan le s šifro; v posebni zalepljeni ovojnici, prav tako označeni s šifro, naj bodo avtorjevo ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka.

Ciklus pesmi in ovojnico z navedenimi podatki pošljite skupaj v večji ovojnici na naslov:

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s pripisom "Za pesniško nagrado Fanny Haussmann"

Natečaj je odprt od 1. februarja do 30. aprila 2020.

Strokovna komisija v sestavi Lidija Koceli, Marija Končina, Maruša Mugerli Lavrenčič in Zoran Pevec bo izbrala pet nominiranih avtorjev, med katerimi bo določila zmagovalca, ki bo razglašen na prireditvi. Imena izbranih petih nominiranih avtorjev bodo objavljena v pomembnejših tiskanih medijih in na družabnih omrežjih, nominiranci pa prejmejo tudi pisno obvestilo. Dodatna pojasnila dobite na e-pošti info@zkst-zalec.si in po telefonu 03 712 12 82 ali 031 867 167.

Zmagovalka ali zmagovalec prejme nagrado v višini 1.000 evrov. Nagrada bo podeljena ob izidu Revije za književnost in kulturo Vpogled septembra 2020. Ciklus pesmi zmagovalke ali zmagovalca, izbrane pesmi drugih štirih nominirancev in morebitni drugi kakovostnejši prispevki bodo objavljeni v reviji Vpogled (honorar ni predviden).

Uredniški odbor revije Vpogled

www.zkst-zalec.si