O-STA

Sadar&Vuga predlagali najboljšo arhitekturno rešitev za novo stavbo Fakultete za strojništvo

Veseli smo, da lahko v teh nemirnih časih optimistično zremo v prihodnost naše fakultete. Skupaj s Fakulteto za farmacijo UL smo namreč korak bližje novi stavbi v okviru univerzitetnega središča Brdo, saj sta se uradno zaključili prva faza - Urbanizem in druga faza projekta - Arhitektura. Naša vizija je, da nova stavba Fakultete za strojništvo pedagogom in študentom zagotovi kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske ter druge z njimi povezane prostore in ustvari stimulativno univerzitetno okolje. Našo vizijo je najbolje razumelo in udejanjilo podjetje Sadar + Vuga, arhitekturno projektiranje in Urbanistično načrtovanje d.o.o. Natečajna komisija, ki jo je vodil predsednik ocenjevalne komisije Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije g. Dean Lah, uni. dipl. inž. arh., je soglasno odločila, da se jim med sedmimi arhitekturnimi predlogi podeli prvo nagrado, saj so predstavili rešitev, ki je inovativna, atraktivna, prepoznavna, sodobna, a hkrati v celoti funkcionalna in predvsem izvedbeno utemeljena.

G. Boštjan Vuga, univ. dipl. inž. arh. je z ekipo pred začetkom prijave predvsem razmišljal "kaj danes Fakulteta za strojništvo počne oziroma kaj dandanes pomeni poučevati bodoče inženirje strojništva. Tu smo razmišljali predvsem o načinu kako klasično strojništvo in mehanika prehajata v nanotehnologijo. Prav zato, sama stavba, kljub obilici programa in vsebine, ki je v njej, ne deluje kot samo ogromen volumen, ki stoji na dani lokaciji, temveč kot sodobna struktura križno naloženih plošč različnih velikosti, ki reagirajo na zunanje in notranje parametre. S tem oblikujejo nekakšno porozno strukturo plošč, ki omogočajo zvezno prehajanje zelenega prostora ob Poti spomina in tovarištva preko atrijev in zelenih teras proti obstoječim stavbam fakultet za kemijo in računalništvo, v notranjosti pa zagotavljajo učinkovito in udobno delovno in študijsko okolje. Sama organizacija stavbe se deli na dva glavna programska sklopa fakultete, pedagoški del in laboratorijski del. Vmes, v pritličju, je pasaža, ki osrednji poljavni prostor fakultete in povezuje zahodni ter vzhodni trg. Ta pasaža prehaja v zgornji prostor in postane komunikacijska in delitvena površina med laboratoriji in predavalnicami, ter tudi prostor za posebne dogodke in druženje v tretjem nadstropju. Pasaža je najbolj atraktiven prostor stavbe kot tudi prostor socialne interakcije in sfera dogajanja v objektu."

Ob lanskoletni slavnostni akademiji ob 100 letnici Fakultete za strojništvo na UL je dekan prof. dr. Mitjan Kalin podaril, da "v času sedanje ekspanzije tehničnega napredka zahteva delovanje Fakultete za strojništvo znatno boljšo infrastrukturo in znatno več materialnih sredstev, kot jih imamo danes. Izobraževanje uporabnih inženirjev in izvajanje vrhunskih raziskav v spomeniško zaščiteni 80-letni in "novi", 50 let stari stavbi, so že sami kot prava znanost - pravzaprav, kot znanstvena fantastika." Sedaj, ko smo korak bližje našim dolgoletnim naporom, pa je ob izbrani arhitekturni rešitvi z navdušenjem povedal, "da je zmagal najboljši predlog, saj rešitev, ki jo je predlagalo podjetje Sadar + Vuga domišljeno združuje vse elemente sodobne, uporabne in estetske arhitekture ter obenem izpolnjuje vse naše potrebe in želje, tako s področja pedagoške in raziskovalne dejavnosti kot tudi iz družabnega vidika. Naši študenti in zaposleni bodo v novem okolju, oblikovanem v skladu z najsodobnejšimi smernicami, deležni številnih spodbudnih dražljajev in novih možnosti, ki bodo pozitivno vplivali na njihovo študijsko in raziskovalno dejavnost. Prepričan sem, da bo nova stavba skupaj z ostalimi dosežki naše fakultete, še okrepila ugled slovenskega strojništva doma in v tujini. Takšno stavbo si želimo, zaslužimo in upam, da nam bo s skupnimi močmi - ob pomoči države, Univerze v Ljubljani in gospodarstva tudi uspelo."

"Izredno me veseli, da v času, ko so številne dejavnosti na univerzi praktično zastale ali pa potekajo samo na daljavo, lahko poročamo o uspešnem zaključku projektnega natečaja za novi stavbi Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo. Univerza v Ljubljani si bo še naprej prizadevala za uspešno pridobitev potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo" pa je ob prejetju novice povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič.

----------------------------------------------------------------------------

OPIS NOVE Stavbe FS (iz obrazložitev ocenjevalne komisije)

Avtorji in zmagovalci natečaja so s holističnim pristopom osmislili celoten prostor in smiselno umestili novi fakulteti - Fakulteto za strojništvo UL in Fakulteto za farmacijo UL - v univerzitetno središče Brdo. S svojim inovativnim konceptom so omogočili celostno funkcioniranje objekta, ki povezuje tako pedagoško, kot raziskovalno delo.

Gre za stavbo s štirimi notranjimi atriji in terasasto oblikovanimi in zasnovanimi etažami, ki so ga dosegli s strukturo naloženih horizontalnih ravnin (funkcionalnih sklopov), različnih velikosti in oblik. Ravnine se križno nalagajo od jugozahoda proti severovzhodu ter tako omogočajo ustvarjanje prostorskega dojemanja objekta kot zvezno prehajanje zelenega prostora, od Poti spomina in tovarištva, preko ustvarjenih, notranjih atrijev in zelenih teras, proti obstoječim fakultetam. Na tak način so dosegli tudi dobro naravno osvetlitev vseh prostorov in omogočanje pogledov navzven ter stik s krajino.

Objekt deluje kot naložena geometrijska struktura različnih elementov, posamično prekritih z zelenjem, kot večplastni ambient nežnih funkcionalnih slojev, ki lahko spominjajo na spontano in naključno luščenje skrilavih kamnin. A je v tlorisni zasnovi to zaznati predvsem kot pozitivno ustvarjanje funkcionalne celote, smiselnega delovanja zahtevanega in pričakovanega. Z elementi nalaganja horizontalnih ravnin, ustvarjajo tudi senčenje okenskih fasadnih površin in zaščito pred dežjem.

Objekt je koncipiran tako, da pol-javen prostor pasaže, ki sega vertikalno skozi celotno višino objekta in se razteza kot osrednja vhodna avla med vhodom na zahodu in vhodom na vzhodu, povezuje glavna programska sklopa fakultete, pedagoški del na severu in laboratorijski del na jugu. Gre za glavni skupni prostor, namenjen tudi razstavam in manjšim prireditvam. Enoramna stopnišča povezujejo skupne prostore vseh nivojev.

Po funkcionalni in komunikacijski logiki so avtorji umestili v tlorisno površino objekta štiri ozelenjene notranje atrije, ki so v pritličju dostopni in uporabni. S štirimi vrtovi s travnato površino, nizkim rastjem in drevesi predstavljajo stik z zelenjem tudi v notranjosti zgradbe. Ustvarjen je tlorisni koncept dveh osmic, v katere se "umeščajo" zahtevani funkcionalni sklopi. Zasnova etaže okoli atrijev zato omogoča kratke krožne poti in posledično enostavneje funkcioniranje objekta ter povezanost med uporabniki, zaposlenimi. Na ta način tudi omogočijo naravno osvetljevanja laboratorijev in komunikacij. Atriji prav tako sledijo ideji terasastega zamikanja etaž, se širijo proti vrhu in na ta način vešče koristijo možnosti naravnega osvetljevanja in osončenja.

Pedagoški del objekta, predavalnice, učilnice in računalniške učilnice, je umeščen v severni del objekta, da so laboratoriji razmeščeni v južni del objekta pritličja in obeh nadstropij. Tretje nadstropje je namenjeno skupnim programom fakultete. Tam najdemo dekanat, knjižnico, restavracijo, prostor s funkcionalno vadbo ter večnamenski prostor za prireditve in proslave. Dodatna kvaliteta rešitve je tudi to, da vsi ti prostori omogočajo koriščenje in odpiranje na ozelenjene in pohodne terase, ki nudijo sproščujoče in kvalitetne poglede ter ustvarjajo družaben zunanji prostor fakultete.

Laboratoriji so umeščeni v tlorisni koncept in etaže po predvideni logiki delovanja - v smislu potreb in korelaciji do (ne)primernosti lokacije iz naslova njih funkcioniranja ter potreb medsebojne povezanosti. V ta namen so avtorji predvideli tudi posebne konstrukcijske rešitve in dilatacije ter dostopnost z vseh strani objekta. Primerno so locirana tovorna dvigala, ki omogočajo enostavno funkcioniranje programov laboratorijev. Koncept nizanja prostorov laboratorijev okoli atrijev in osvetljevanje iz vseh strani ustvarja veliko fleksibilnost pri načrtovanju umestitve posamičnih prostorov ter možnost kasnejšega spreminjanja le-teh. S tem je omogočeno funkcionalno ločevanje prostorov, kadar je to potrebno. V oziru na predvideno dolgotrajno uporabe objekta ter pričakovanih razvojnih in tehnoloških sprememb znanj, znanosti in raziskav v prihodnosti, je to izrazita kvaliteta natečajnega predloga.