O-STA

Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, februar 2005

(17.5.2005)

Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti

ZAČASNI PODATKI PROVISIONAL DATA

1 Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti, Slovenija, februar 2005

Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities, Slovenia, February 2005

II 05 II 04II 05 I 05

Kopenski promet98,488,2Land transport
Vodni prometzzWater transport
Zračni prometzzAir transport
Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij91,2113,3Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
Pomožne prometne dejavnosti78,6111,8Supporting and auxiliary transport activities
Storitve potovalnih in turističnih organizacij134,5116,3Activities of travel agencies
Pošta in telekomunikacije109,290,4Post and telecommunications
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti93,689,2Computer and related activities
Poslovne dejavnosti105,398,5Enterprise activities
Podjetniško svetovanje92,5100,9Enterprise consultancy
Tehnično svetovanje107,988,9Technical consultancy
Oglaševanje120,3154,4Advertising
Druge poslovne dejavnosti113,0106,8Other enterprise activities
Čiščenje objektov in opreme110,594,6Industrial cleaning
Druge storitvene dejavnosti125,797,0Other service activities

z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen / data not published because of confidentiality

METODOLOŠKA POJASNILAOsnova za računanje indeksov prihodka je mesečno panelno raziskovanje STOR/M. V vzorec je bilo izbranih 1 477 podjetij, ki so (po svoji glavni dejavnosti) uvrščena v dejavnosti: promet, skladiščenje, zveze, poslovne storitve in druge storitvene dejavnosti. Stopnja odgovorov je v februarju 2005 znašala 90,8 %, stopnja ustreznosti pa je dosegla 96,8 %. Na osnovi pridobljenih podatkov rezultate vzorca povečamo na vso ciljno populacijo.Rezultati niso bili obdelani glede na sezono in število delovnih dni (zaradi prekratke serije). Vpliv rasti cen ni bil izločen.

Priponke: 20-PO-139-0504.doc

Pripravil-a: Mirjana Novak