O-STA

SURS novica: Slovenski potrošniki v maju 2020 nekoliko manj pesimistični

Po izrazitem padcu v aprilu, se je mnenje potrošnikov v maju nekoliko izboljšalo, še vedno pa je bilo veliko nižje od dolgoletnega povprečja.

Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se izboljšali trije: pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi, pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu in pričakovanje potrošnikov glede varčevanja. Pričakovanja glede števila brezposelnih so se poslabšala in v maju je povečanje brezposelnosti pričakovalo 88 % potrošnikov. V aprilu je bilo takih 87 %, v marcu 54 % in v februarju 46 %. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8844

Tudi na ravni EU-28 se je mnenje potrošnikov v maju nekoliko izboljšalo, za 2,5 odstotne točke, še vedno pa ostaja daleč pod dolgoletnim povprečjem. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en