O-STA

Pogoji avkcij enomesečnih zakladnih menic, ki bodo potekale v septembru

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

POGOJE AVKCIJE ENOMESEČNIH MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bodo v mesecu SEPTEMBRU 2001


V septembru 2001 bo Ministrstvo za finance izvedlo štiri avkcije enomesečnih zakladnih menic in sicer 05.09.2001, 12.09.2001, 19.09.2001 in 26.09.2001.

Razpisane emisije 18., 19., 20. in 21. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM018041001, RSEZM019111001, RSEZM020181001 in RSEZM021251001 bodo znašale 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo en delovni dan po uspešno izvedeni avkciji.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup enomesečnih zakladnih menic poleg pri dosedanjih pooblaščenih vpisnikih:

Abanka d.d. (01 471 82 12), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 64 30), Banka Koper d.d. (05 666 14 79), Banka VIPA d.d. (05 338 53 00), Factor banka d.d. (01 473 76 13), Gorenjska banka d.d. (04 208 42 94), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 27 55) in SKB banka d.d. (01 471 50 61)

posredujejo naročila tudi preko dodatnih pooblaščenih vpisnikov:

Dolenjska borzno posredniška družba d.o.o. (07 371 82 21), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 20 81), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), PFC Interfin d.o.o. (05 663 31 00), Poteza d.d. (01 307 07 02) in Publikum d.d. (01 433 33 31).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica - Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/478 65 55, 01/478 63 34, 01/478 62 31 telefaks: 01/425 70 66, e-mail: majda.vrhovec@mf-rs.si, tomaz.oplotnik@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si.