O-STA

Družba Bayer bo podprla raziskavo, s katero bo Univerza Harvard ocenila zaupanje v znanost, med drugim med pandemijo COVID-19

Leverkusen, Nemčija/Cambridge, Massachusetts, ZDA, 26. maj 2020 - Medtem ko v javnosti poteka debata o koristnosti znanstvenih podatkov med pandemijo COVID-19, je družba Bayer danes sporočila, da bo podprla novo večletno raziskavo Harvardske pobude za podatkovno znanost (HDSI - Harvard Data Science Initiative). Pobuda bo raziskala odnos javnosti do znanosti in podrobneje pojasnila, kako utrditi zaupanje v zanesljivost, zmogljivost in verodostojnost znanstvenih podatkov ter razumne znanosti.

"Samo z znanstvenim napredkom je mogoče rešiti težavne izzive našega časa," je izjavil Werner Baumann, izvršni direktor družbe Bayer. "Počaščeni smo, da se lahko pridružimo prizadevanjem Harvardske pobude za podatkovno znanost, s katero želimo oceniti, kako najučinkoviteje okrepiti javni dialog o znanosti in spodbujati prihodnje inovacije na podlagi dokazov. Sprejetje znanosti je ključno za napredek človeštva."

Raziskovalni sklad za zaupanje v znanost HDSI podpira krepitev zaupanja v znanost z ugotovitvami, ki jih je mogoče preveriti s podatki in uporabiti v praksi. Pobuda HDSI bo najprej raziskala, kako se javnost odziva na znanstvenike in znanstvene ugotovitve po pojavu bolezni COVID-19, v prihodnje pa se namerava lotiti tudi drugih vprašanj, povezanih z zaupanjem v znanost. Na podlagi ugotovitev bo mogoče oblikovati smernice za prihodnje dejavnosti, ki krepijo vlogo znanosti in dejstev pri sprejemanju odločitev. Družba Bayer se je zavezala, da bo za podporo večletne raziskovalne pobude namenila milijon ameriških dolarjev.

"Med pandemijo COVID-19 so znanstveniki postali javno prepoznavni svetovalci, v javnosti pa se je začelo razpravljati o pomenu in veljavnosti znanstvenega raziskovanja, medtem ko države razmišljajo, kako ukrepati med nadaljnjim okrevanjem," je izjavila Monika Lessl, vodja oddelka za podjetniške raziskave in razvoj ter za socialne inovacije pri družbi Bayer, in izvršna direktorica Bayerjeve fundacije. "Zato bomo s pobudo HDSI sodelovali pri ocenjevanju, kako uspešno je bilo komuniciranje znanosti in česa smo se naučili od komuniciranja znanosti med prvimi meseci pandemije, poleg tega bomo poskušali opredeliti, kako je mogoče še dodatno izboljšati predstavljanje znanstvenih podatkov in ugotovitev ključnim poslušalcem."

Pobuda HDSI, ki je bila ustanovljena leta 2017, združuje dejavnosti na področju statistike, računalništva in različnih drugih področjih ter tako spodbuja razvoj metodologij podatkovne znanosti in jih uporablja pri vprašanjih, ki so pomembna za družbo in vplivajo nanjo. HDSI s svojim Programom članstva podjetij povezuje vodilne svetovne organizacije z obsežnim področjem podatkovne znanosti na Univerzi Harvard ter tako omogoča dolgoročen znanstveni, gospodarski in družbeni napredek. Družba Bayer se je programu pridružila januarja 2020.

"Zaupanje javnosti v znanost je nujno, da bomo lahko izboljšali svet, ne glede na to, ali delujemo v akademskem okolju, vladi, nepridobitnih organizacijah ali industriji," sta povedala Francesca Dominici, sodirektorica pobude HDSI, in Clarence James Gable, profesor biostatistike, demografije in podatkovne znanosti na Harvard T.H. Chan School of Public Health. "Veseli nas, da sodelujemo s partnerjem, kot je družba Bayer, ki razmišlja ustvarjalno in celovito o tem, kako nas lahko podatki usmerjajo na poti v bolj zdravo prihodnost."

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem s podporo prizadevanjem za premagovanje največjih izzivov zaradi vse večjega in starajočega se svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvarjati vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2019 je skupina Bayer zaposlovala okoli 104.000 ljudi in ustvarila prodajo v višini 43,5 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,9 milijard evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,3 milijard evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

O Harvardski pobudi za podatkovno znanost (HDSI - Harvard Data Science Initiative)

Harvardska pobuda za podatkovno znanost je bila ustanovljena leta 2017, da bi z njo povezali prizadevanja podatkovne znanosti v številnih šolah in raziskovalnih središčih Univerze Harvard. Pobuda združuje in med seboj usklajuje različna tehnična strokovna znanja in strokovna znanja, povezana z omenjenim področjem, ter tako omogoča izjemne pobude in spodbuja znanstven, gospodarski in družben napredek. HDSI s svojimi raziskovalnimi in izobraževalnimi pobudami temeljito spreminja in krepi pristope, ki upoštevajo podatke ter ustvarjajo novo znanje za ves svet. Več o tem na www.datascience.harvard.edu.

Stik za medije:

Nataša Pečnik, telefon: 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Več informacij na www.bayer.com.

Izjave o prihodnjih dogodkih

Objava morda vsebuje izjave o prihodnjih dogodkih, ki temeljijo na trenutnih predvidevanjih in napovedih uprave družbe Bayer. Zaradi različnih znanih in neznanih tveganj, negotovega razvoja dogodkov in drugih dejavnikov se lahko dejanski prihodnji rezultati, finančno stanje, razvoj ali uspešnost družbe bistveno razlikujejo od ocen, navedenih v tem dokumentu. Med te dejavnike spadajo tudi tisti, ki jih obravnavajo javna poročila družbe Bayer, ki so na voljo na spletnem mestu družbe Bayer na www.bayer.com. Družba ne prevzema nobene odgovornosti za posodabljanje omenjenih izjav o prihodnjih dogodkih ali za prilagoditev teh izjav prihodnjim dogodkom ali razvoju dogodkov.