O-STA

Bayer zaključil prodajo poslovne enote Animal Health podjetju Elanco

Leverkusen, 3. avgusta 2020 - Bayer je zaključil prodajo poslovne enote Animal Health ameriškemu podjetju Elanco Animal Health Incorporated. Družbi sta sporazum o nameri podpisali avgusta lani. Prodaja je bila zaključena po izpolnitvi pogojev za zaključek posla, vključno z odobritvijo regulatornih organov.

Po zaključeni prodaji je Bayer po odbitku običajnih prilagoditev kupnine prejel 5,17 milijarde ameriških dolarjev (pred obdavčitvijo), skupaj z 72,9 milijonov rednih delnic Elanco Animal Health, kar ustreza 15,5 odstotkov izdanih delnic ameriškega podjetja. Bayer namerava delež v podjetju Elanco odprodati. Veljavno obdobje zadržanja delnic je določeno do sredine leta 2021.

Odprodaja podjetja Animal Health je največja prodaja v nizu portfeljskih ukrepov, ki jih je Bayer začel novembra 2018. Podjetje je že zaključilo dve prodaji: blagovni znamki Coppertone ™ in Dr. Scholl's ™ ter 60-odstotni delež v nemškem storitvenem podjetju Currenta. Bayerjevo nekdanje podjetje Animal Health ima približno 4.400 zaposlenih in je v letu 2019 doseglo 1,57 milijarde evrov prodaje. Razvija in trži inovativne izdelke in rešitve za preprečevanje in zdravljenje bolezni pri hišnih in farmskih živalih.

"Zaposlenim v Animal Health se zahvaljujemo za njihovo dolgoletno zavezanost in uspeh, ki so ga prinesli Bayerju. V podjetju Elanco smo našli močnega novega lastnika naše poslovne enote Animal Health. S to prodajo je ustvarjeno eno vodilnih podjetij za zdravje živali," je dejal Werner Baumann, predsednik upravnega odbora Bayer AG. "Uspešno smo zavarovali tudi interese delovne sile." V skladu z dogovorom z Elancom bodo vsi zaposleni iz enote Bayer Animal Health vsaj eno leto zavarovani pred enostransko odpovedjo pogodbe; s podobnimi in nezmanjšanimi ugodnostmi v skupnem znesku.

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem s podporo prizadevanjem za premagovanje največjih izzivov zaradi vse večjega in starajočega se svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvarjati vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2019 je skupina Bayer zaposlovala okoli 104.000 ljudi in ustvarila prodajo v višini 43,5 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,9 milijard evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,3 milijard evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

O družbi Elanco
Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) je vodilno podjetje na področju zdravja živali, ki se ukvarja z inovacijami in preskrbo z izdelki in storitvami za preprečevanje in zdravljenje bolezni farmskih in hišnih živali ter ustvarja vrednost za kmete, lastnike hišnih živali, veterinarje, zainteresirane strani in družbo kot celoto. S skoraj 70 leti dediščine v skrbi za zdravje živali se zavezujemo, da bomo strankam pri njihovi oskrbi pomagali izboljšati zdravje živali, hkrati pa imeli udi pomemben vpliv v skupnostih na lokalni in svetovni ravni. V podjetju Elanco nas vodita naša vizija Food and Companionship Enriching life ter okvir naše družbene odgovornosti Elanco Healthy Purpose ™ - vse za izboljšanje zdravja živali, ljudi in planeta. Več o tem na www.elanco.com.

Kontakt:

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

Email: natasa.pecnik@bayer.com

Za več informacij obiščite www.bayer.com.

V prihodnost usmerjene izjave

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.