O-STA

Vabilo na redno novinarsko konferenco

Spoštovani,

vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco

v torek, 31. maja 2005, ob 10.30 v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.

Od 1. do 22. junija bo Statistični urad zbiral določene podatke pri 17.000 družinskih kmetijah, ki so bile vzorčno izbrane v raziskovanje o strukturi kmetijskih gospodarstev. Kakšen pomen imajo ti podatki pri vodenju kmetijske politike in kdaj bodo na voljo slovenski in mednarodni javnosti, Vam bo razložila generalna direktorica mag. Irena Križman.

Prihodek od prodaje v industrijskih podjetjih je bil v letošnjih prvih treh mesecih realno za 1,7 % večji kot v enakem lanskem obdbju: na tujem trgu so ta podjetja prodala za 4 % več, na domačem trgu pa za 2,7 % manj. V istem obdobju so se nova naročila na tujih trgih še povečala, na domačem trgu pa zmanjšala. Podrobnejšo analizo teh podatkov bo predstavila svetovalka Maja Žaberl.

Nova metodologija spremljanja industrijske proizvodnje bo podjetja v dobršni meri razbremenila pri poročanju statistiki, obenem pa bodo ti podatki javnosti prej na voljo. Kakšne spremembe pripravljamo, bo pojasnila vodja oddelka za statistiko proizvodnih dejavnosti Nika Katnič.

Nasvidenje v torek!

Ida Repovž Grabnar odnosi z javnostjo

Statistični urad RS

www.stat.si

tel:(01) 241 51 58