O-STA

Prioritete nemškega predsedovanja Svetu EU so jasne: ponovna okrepitev Evrope

Spoštovani novinarji in uredniki,

S 1. julijem Nemčija prevzema krmilo Sveta EU. Evropska komisija je danes predlagala okrepljen proračun EU za odpravo neposredne gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, ter za zagon trajnostnega okrevanja in zaščito ter ustvarjanje delovnih mest.

Predlogi za okrepitev gospodarskega sistema temeljijo na instrumentu "Next Generation EU" za izredne razmere v vrednosti 750 milijard evrov za začasno okrepitev finančne zmogljivosti proračuna EU s sredstvi, zbranimi na finančnih trgih. Poleg tega je bil določen okrepljen večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027, da bi lahko naložbe čimprej usmerili tja, kjer so najbolj potrebne, okrepili enotni trg, povečali sodelovanje na področjih, kot sta zdravje in obvladovanje kriz, ter Unijo opremili z dolgoročnim proračunom.

Sveženj ukrepov sloni na treh stebrih: instrumentih za pomoč državam članicam pri njihovih prizadevanjih, da bi okrevale, odpravile posledice krize in izšle iz krize močnejše; ukrepih za spodbujanje zasebnih naložb in podporo podjetjem v težavah ter okrepitvi ključnih programov EU, tako da bi uporabili izkušnje iz krize, naredili enotni trg še močnejši in odpornejši ter pospešili dvojni zeleni in digitalni prehod.

"Nemčija od 1. julija dalje predseduje Svetu EU. Pričakovanja evropskih partneric so visoka, saj je poleg velikih izzivov zaradi izstopa Velike Britanije Evropo potrebno enotno in k prihodnosti usmerjeno rešiti iz gospodarske krize in spodbuditi ponovno medsebojno zaupanje. Prioritete nemškega predsedovanja Svetu EU so torej jasne: ponovna okrepitev Evrope," Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice.

K temu dodaja: "Poleg uresničevanja novega načrta za gospodarsko regeneracijo Evrope in novem okrepljenem proračunu so pomembni elementi nemškega načrta nove in bolj inovativne Evrope s poudarkom na izgradnji digitalne in tehnološke samostojnosti EU ter dolgotrajni ukrepi, ki v ospredje postavljajo t. i. zelene dogovore (green deals)."

***

Več informacij:

Tina Drolc

E: tina.drolc@ahkslo.si

M: +386 30 451 888

Slovensko-nemška gospodarska zbornica s sedežem v Ljubljani je del globalne mreže bilateralnih nemških gospodarskih zbornic, ki se nahajajo v več kot 90 državah po svetu. S ciljem spodbujanja trgovinskih in poslovnih odnosov med Slovenijo in Nemčijo je zbornica, od svoje ustanovitve leta 2006, prvi naslov za nemška podjetja in združenja glede informacij o slovenskem trgu in prvi naslov za slovenska podjetja ter združenja glede informacij o nemškem trgu.