O-STA

Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, marec 2005

(3.6.2005)

Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti

1 Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti, Slovenija, marec 2005

Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities, Slovenia, March 2005

III 05 III 04III 05 II 05

Kopenski promet94,3111,8Land transport
Vodni prometzzWater transport
Zračni prometzzAir transport
Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij85,0109,0Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
Pomožne prometne dejavnosti71,3106,0Supporting and auxiliary transport activities
Storitve potovalnih in turističnih organizacij132,3115,0Activities of travel agencies
Pošta in telekomunikacije106,1104,3Post and telecommunications
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti105,2119,5Computer and related activities
Poslovne dejavnosti104,5120,4Enterprise activities
Podjetniško svetovanje97,0115,6Enterprise consultancy
Tehnično svetovanje105,3123,5Technical consultancy
Oglaševanje112,8143,7Advertising
Druge poslovne dejavnosti107,9112,1Other enterprise activities
Čiščenje objektov in opreme109,4105,3Industrial cleaning
Druge storitvene dejavnosti135,7123,4Other service activities

z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen / data not published because of confidentiality

Priponke: 20-PO-139-0505.doc

Pripravil-a: Mirjana Novak