O-STA

Na novinarski konferenci o prenovi Starega Velenja in podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Velenje, 9. julij 2020 - Danes dopoldan smo v sejni dvorani Mestne občine Velenje pripravili novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili potek prenove Starega Velenja. Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je tudi podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Esotech Markom Škobernetom, izvajalcem gradbenih del za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Kot je podžupan povedal uvodoma, gre za zadnji projekt v sklopu CTN (mehanizem Celostne teritorialne naložbe) in predvsem po zaslugi župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča smo s CTN projekti lahko pridobili sklepe o sofinanciranju v višini 11 milijonov in 290 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Veseli smo, da je Mestna občina Velenje ena izmed uspešnejših občin v tej finančni perspektivi. Podžupan se je zahvalil sodelavcem in krajanom Starega Velenje za podporo in razumevanje. Mestna občina Velenje želi v okviru dveh projektov CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra prenoviti in oživiti starotrško jedro v Starem Velenju, ki je zaščiteno tudi kot kulturni spomenik. Verjamemo, da bomo s prenovo starega mestnega jedra pridobili nove priložnosti za podjetnike in obrtnike. Ponudili pa bomo tudi nove površine za umetnike in kreativce. Podžupan je povedal, da imamo s podjetjem Esotech dobre izkušnje in zato verjamemo, da se bodo držali dogovorjenih pogodbenih obveznosti.

Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije je na novinarski konferenci predstavila oba CTN projekta. Sedaj, ko bo pogodba s podjetjem Esotech podpisana, bomo v prihodnjih tednih začeli z izvedbo gradbenih del pri projektu CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Z obnovo starotrškega jedra želimo pridobiti nove poslovne površine za umetnike in kreativce. Predvideno je rušenje dotrajanega objekta Stara pekarna in na tem mestu ureditev trga. Na mestu, kjer je bil porušen objekt Ljubljanska 2, bomo zgradili novo stavbo s steklenim prizidkom. Tudi prometna ureditev na tem območju bo spremenjena. Nova stavba bo namenjena mladim umetnikom in bivanju. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2.928.441,29 evra. Financiranje se deli na lastna sredstva Mestne občine Velenje v višini 1.402.953,29 evra in nepovratna sredstva kohezijske politike v višini 1.525.488 evrov, od tega znašajo namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 1.220.390,40 evra in slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 305.097,60 evra. Povedala je tudi, da dela na projektu CTN Stari trg 11 potekajo po predvidenem planu in da bo projekt, katerega vrednost je ocenjena na 1.559.397 evrov, predvidoma konec leta zaključen. Od tega je celotna predvidena vrednost sofinanciranja projekta CTN Stari trg 11, Velenje 1.233.670,15 evra, 986.936,12 evra iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 246.734,03 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in celotno vrednostjo projekta v višini 325.726,85 evra bo financirana iz proračuna občine. Stavba bo po končani gradnji namenjena novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru.


Direktor podjetja Esotech Marko Škoberne se je zahvalil sodelavcem na Mestni občini Velenje in podžupanu za zaupanje. Povedal je, da imajo zadnje mesece veliko projektov v tujini, da pa je bila Mestna občina Velenje za njih vedno pomemben partner, zato se veselijo ponovnega sodelovanja.

Na novinarski konferenci so bili prisotni: podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, svetovalka župana Mestne občine Velenje Andreja Katič, vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak in sodelavec Urada za razvoj in investicije Primož Rotovnik. S strani izvajalca gradbenih del za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra pa bodo sodelovali direktor podjetja Esotech, d. d., Marko Škoberne, direktor za ekonomiko in finance v podjetju Esotech Robert Hudournik, vodja ponudbenega oddelka Jožica Sofia Andrini in vodja tržnega področja za gradbeništvo Aljaž Zajamšek.

Pošiljamo vam gradivo z novinarske konference, predstavitev Alenke Rednjak, vodje Urada za razvoj in investicije, render starotrškega jedra in dve fotografiji z novinarske.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.