O-STA

Energetika, februar 2005 - april 2005

(6.6.2005)

Področje: Energetika

Proizvodnja električne energije v letošnjem aprilu je bila za 5 % nižja kot aprila lani. Od novembra 2004 upada proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, zaradi tega pa se povečuje proizvodnja v termoelektrarnah. To je povzročilo, da se je povečala tudi poraba goriv v termoelektrarnah in da so se zmanjšale zaloge lignita. Uvoz in izvoz električne energije sta glede na januarske visoke vrednosti upadla skoraj za polovico. Količina razpoložljive električne energije je v letošnjem februarja kljub temu ostala skoraj enaka kot v januarju, hkrati pa je bila celo za 6 % večja kot februarja lani.

V letošnjem februarju se je oskrba trga s koksom v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala skoraj za šestkrat. Za dvakrat je presegla celo lanski februar. - Oskrba trga s kurilnim oljem z vsebnostjo žvepla manj kot 1 % se zmanjšuje od decembra. - V februarju se je glede na januar za petkrat povečal uvoz neosvinčenega motornega bencina, oskrba z njim pa se je povečala le za 19 %. Oskrba z drugimi gorivi je bila v februarju približno enaka kot januarja.

Več podatkov o tem boste našli v podatkovni bazi SI-STAT.

Pripravil-a:

Mojca Noč Razinger