O-STA

Pričetek letovanj socialno ogroženih otrok in mladostnikov

V ponedeljek 20. julija 2020 se bodo na slovenski obali začela vsakoletna letovanja Slovenske karitas za socialno ogrožene otroke in mladostnike. Na letovanjih, ki nosijo naslov "Počitnice Biserov", bo v sedmih tednih letovalo 220 otrok in mladostnikov. Otroke izberejo in posredujejo župnijske Karitas iz celotne Slovenije. Z otroki bo več kot osemdeset mladih prostovoljcev in animatorjev. V tem času preko poletja v Portorožu v Sončni hiši v devetih tednih potekajo tudi letovanja prek 50 socialno ogroženih družin z otroki. Tako Slovenska karitas vsako leto od meseca maja do meseca septembra v različnih programih omogoči teden ali vsaj nekaj dni morja več kot 500 socialno ogroženim osebam. Število udeležencev je primerljivo glede na prejšnja leta, le pri letovanju družin bo letos vključenih manj družin, ker smo morali zaradi ukrepov zaradi epidemije zmanjšati kapacitete v hiši, kjer letujejo, in tako omogočiti varno razdaljo. Prav tako v spomladanskem delu niso organizirali letovanj za starejše.

Počitnice Biserov za socialno ogrožene otroke
Karitas v poletnem času po različnih krajih organizira vrsto aktivnosti za otroke in družine v stiski, od manjši letovanj ali taborov na morju ali v hribih, delavnic in različnih dni za otroke. Enega iz med večjih programov letovanj, "Počitnice Biserov", vsako leto v Portorožu izvede Slovenska karitas. Namenjeno je otrokom iz socialno šibkejših in socialno ogroženih družin. Otroci in mladostniki preživijo prijeten teden na morju, daleč stran od njihovih stisk in težav. Večina otrok prihaja iz družin, ki jim Karitas tudi drugače pomaga z materialno pomočjo ali se družine soočajo z drugimi stiskami: smrt staršev, razveze, različne zlorabe, bolezen, invalidnost, rejništvo ... Otroci so tudi različnih narodnosti in ver, kar pa pri navezovanju prijateljstev ni nobena ovira. V manjšem številu vključujejo tudi otroke invalide. V letošnjem letu bo tako na morje v šestih tednih odšlo preko 220 otrok in mladostnikov iz cele Slovenije. Počitnice bodo otroci preživeli na plaži ob kopanju, plavanju, kot tudi z ogledom dramskih iger, na pogovornih in ustvarjalnih delavnicah, veselih večerih, čas pa si bodo krajšali tudi s pogovori z animatorji - mladimi prostovoljci in voditelji. Otroke in mladostnike bo na morju v vseh tednih spremljalo osemdeset mladih prostovoljcev programa youngCaritas - Karitas mladih, ki se že več mesecev pripravljajo na posebnih vikend srečanjih. Pridobili so osnovne veščine in znanja, kako pristopiti k otrokom in mladostnikom, ki živijo v posebnih okoliščinah.

Letovanja za družine in starejše
V času poletnih počitnic Slovenska karitas v Sončni hiši v Portorožu organizira tudi letovanja za družine v stiski. Družine, ki se tedensko zamenjajo, prihajajo iz različnih krajev Slovenije. Program v vseh devetih tednih vodijo strokovni delavci, v pomoč pa so jim prostovoljci. Skupaj bo letos predvidoma letovalo preko 50 družin in 45 spremljevalcev (vodje, prostovoljci, kuharice, duhovnik). Tako letovanje je v Sloveniji nekaj posebnega, ker otrokom in njihovim staršem omogočijo vodene počitnice, da skupaj preživijo prosti čas. Pred in po sezoni (maj, junij, september in oktober) pa se v Sočni hiši na strokovno vodenih tednih zbirajo starejši. V letošnjem letu so letovanja starejših spomladi odpovedali, podobno bo verjetno tudi v jeseni.

Ukrepi ob epidemiji
Zaradi epidemije so zmanjšali kapacitete v posamezni skupini otrok, da omogočajo varno razdaljo in s tem manj možnosti za okužbo. Poleg letovanj v Portorožu smo dodali tri dodatna letovanja in sicer dva na Debelem Rtiču in enega v okviru projekta MIK Celje in Radia Ognjišče. Pri letovanju družin bo letos vključenih manj družin, ker so morali zaradi ukrepov zmanjšati kapacitete v hiši, kjer letujejo, in tako omogočiti varno razdaljo. Prav tako so uvedli vse predpisane standarde glede razkuževanja, higiene rok, nošenja mask, prezračevanja prostorov, avtobusnih prevozov v skladu z navodili NIJZ-ja. Naše spremljevalno osebje se posebej osredotoča na vzgojo vseh udeležencev za upoštevanje pravil, ki omogočajo varnost. Naslednja skrb gre v smeri tega, kako zagotoviti, da vključimo resnično zdrave ljudi in ne pride do vnosa okužbe že na začetku, tako s strani udeležencev kot spremljevalnega osebja. Na Slovenski karitas upajo, da bodo taki ukrepi zadostovali tudi v nadaljevanju poletja in bodo lahko otrokom in socialno ogroženim družinam omogočili lepe in zanimive počitnice.

Letovanja so v večji meri sofinancirana s strani Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundacije Radia 1. Del sredstev so letos zbrali tudi preko Radia Ognjišče.

Najlepše se zahvaljujejo tudi vsem posameznikom in donatorjem, ki so po svojih zmožnostih z različnimi materiali, izdelki ali uporabo njihovih storitev podprli letovanje Počitnic Biserov.

Pripravil: Janez Platiše
Foto: arhiv Karitas