O-STA

Prihodi in prenočitve turistov v juliju 2020 - sporočilo za javnost

V mesecih juliju in avgustu je v Sloveniji glavna turistična sezona. Od leta 2017 smo v obeh omenjenih mesecih našteli po več kot 2 milijona turističnih prenočitev. Zaradi pandemije covida-19 se je svetovni turizem močno spremenil in Slovenija pri tem ni izjema.

Številčno razmerje med domačimi in tujimi turisti se je spremenilo
Število turističnih prenočitev v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji se je v juliju 2020 glede na prejšnje mesece letošnjega leta skokovito povečalo. Ustvarjenih je bilo več kot 2 milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 1,4 milijona ustvarili domači turisti (68 %). Glede na lanski julij pa je bilo skupno število prenočitev nižje za 19 %, pri čemer je bilo število prenočitev domačih turistov za 155 % višje, število prenočitev tujih turistov pa za 66 % nižje.

Od tujih turistov so tudi v juliju 2020 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Nemčije, čeprav so jih ustvarili za 22 % manj kot v lanskem juliju. Manj prenočitev kot v lanskem juliju so ustvarili tudi turisti iz vseh preostalih ključnih turističnih trgov: iz Nizozemske za 69 %, iz Češke za 64 %, iz Belgije za 79 %, iz Italije za 62 %, iz Avstrije za 40 % in iz Madžarske za 51 %. Pri turistih iz Nemčije je bil upad torej najmanjši.

Več kot 95 % manj prenočitev kot v juliju 2019 so ustvarili pri nas turisti iz Avstralije, Južne Koreje, Švedske, Nove Zelandije, Malte in Izraela. Izraelci so v juliju 2019 v Sloveniji prenočili skoraj 53.000-krat, v letošnjem juliju pa manj kot 300-krat.

Število turistov je zelo upadlo v mestnih občinah
V občini Ljubljana so v juliju 2020 zabeležili 65.000 turističnih prenočitev, kar je za 78 % manj kot pred letom dni. V drugih mestnih občinah skupaj je bilo število prenočitev nižje za 52 %. Hkrati pa se je število prenočitev glede na lanski junij povečalo v obmorskih in zdraviliških občinah, in sicer v prvih za 3 %, v drugih za 8 %.

Med občinami, v katerih je bilo v juliju 2020 ustvarjenih več kot 20.000 prenočitev, je število teh glede na julij 2019 najizraziteje upadlo v občinah Ljubljana (za 78 %), Maribor (za 62 %), Bled (za 49 %) in Radovljica (45 %), najizraziteje povečalo pa se je v občinah Metlika (za 95 %) in Črnomelj (za 143 %).

Povečala se je priljubljenost turističnih kmetij
Čeprav je bil upad števila prenočitev glede na julij 2019 v hotelih največji, 25-odstoten, je bilo v teh nastanitvenih obratih tudi v juliju 2020 še vedno ustvarjenih največ turističnih prenočitev: 620.000 ali 30 % vseh. V kampih je bilo število prenočitev nižje za 15 %, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa za 12 %. Število prenočitev na turističnih kmetijah pa se je povečalo, in to za 26 %.

Več na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8992

Vir: SURS
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.-----------------------------------------------------------------

Odnosi z uporabniki
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska 54
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel +386 (0)1 2416-421

E-mail pr.surs@gov.si
Web http://www.stat.si/
Twitter @StatSlovenija

Uporaba in objava podatkov sta dovoljeni z navedbo vira (http://www.stat.si/StatWeb/StaticPages/Index/Copyright).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstoječe elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge predstavljajo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkrivanje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Najnovejši statistični podatki so na voljo na www.stat.si.

This email and any attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. It is strictly forbidden to disclose, distribute or copy the content of this message. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this email and then delete it from your system. The latest statistical data are available at http://www.stat.si/StatWeb/en/home.