O-STA

Zdravstveni sektor nemudoma potrebuje veščine umetne inteligence

Foto: arhiv Eit Health
Foto: arhiv Eit Health

Nedavno poročilo organizacije EIT Health in podjetja McKinsey & Company z naslovom "Preobrazba zdravstva z umetno inteligenco: Vpliv na delovno silo in organizacije" je razgalila nujno potrebo, da se privabi, izobrazi in usposobi novo generacijo informacijsko pismenih zdravstvenih delavcev in obenem dodatno izobrazbi že aktivne zdravstvene delavce. Le na ta način bomo lahko popolnoma izkoristili preobrazbeni potencial umetne inteligence· Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bi globalna ekonomija do leta 2030 lahko ustvarila 40 milijonov novih delovnih mest v zdravstvu, vendar bo obenem do takrat po vsem svetu primanjkovalo že 9,9 milijonov zdravnikov, medicinskih sester in bratov ter babic. [1]

· Po podatkih organizacije EIT Health in podjetja McKinsey & Company ima umetna inteligenca potencial, da ustvari pravo revolucijo v zdravstvu, in sicer na način, da omogoči boljše rezultate v zdravstveni negi, bolj prijetno izkušnjo za pacienta in lažji dostop do zdravstvenih storitev, obenem pa poveča produktivnost in učinkovitost same nege. V poročilu ugotavljajo, da bodo pri vključevanju umetne inteligence in strojnega učenja v zdravstvene storitve kot pomoč zdravstvenim delavcem ključne osnovne digitalne veščine, biomedicinska in podatkovna znanost, podatkovna analitika in osnove genomike.

· Primer uporabe umetne inteligence v Sloveniji:

1. NEUS je programska oprema za zgodnje odkrivanje demence. Združuje tehnologijo za sledenje očesnih gibov, digitalizirane nevropsihološke teste in podporni sistem, ki temelji na umetni inteligenci.

2. LifeECG je naprava za elektrokardiogram za večkratno uporabo, ki omogoča daljinsko spremljanje srčnih ritmov v oblaku. Gre za storitev v oblaku, ki je integrirana z mobilno napravo EKG in omogoča neprestano pretočno predvajanje posnetkov EKG v živo.

Novo poročilo organizacije EIT Health in podjetja McKinsey & Company igra pomembno vlogo tudi v Programu znanj in spretnosti za Evropo, ki ga je Evropska komisija predstavila 1. julija z namenom izboljšati trajnostno konkurenčnost, prožnost in socialno pravičnost za vse. Glede na omenjen program danes vsaj 85 % služb zahteva napredno raven digitalne pismenosti, vendar je leta 2019 le 56 % odraslih imelo razvite vsaj osnovne digitalne veščine. Med letoma 2005 in 2016 se je 40 % novih delovnih mest odprlo v digitalno naravnanih sektorjih. Zdaj, ko Evropa tlakuje svojo pot okrevanja, je potreba po izboljšanju in uvedbi novih veščin velika - to je razvidno iz poročila organizacije EIT Health in podjetja McKinsey & Company, ki želi spodbuditi uporabo umetne inteligence v zdravstvu. Glede na poročilo bodo pri vključevanju umetne inteligence in strojnega učenja v zdravstvene storitve ključne osnovne digitalne veščine, biomedicinska in podatkovna znanost, podatkovna analitika in osnove genomike.

" Te vsebine se le redko sistematično poučujejo poleg klasičnih kliničnih znanosti. Zdravstveni delavci, čeprav to ni njihova krivda, danes še niso dovolj opremljeni, da bi lahko sprejeli umetno inteligenco. Ker smo na čelu zdravstvenih inovacij v Evropi, smo priča vedno večjemu številu oprijemljivih, vplivnih in vznemirljivih rešitev, ki jih ponuja umetna inteligenca. Vendar pa moramo povezati generacijo novih tehnologij, ki lahko pomagajo omiliti pritisk na zdravstvene storitve, z možnostjo njihove vključitve v zagotavljanje oskrbe. Zdaj je čas, da zapolnimo vrzeli, da Evropa ne bi zaostala pri uvajanju umetne inteligence," pravi Jorge Fernández García, direktor za inovacije pri organizaciji EIT Health in soavtor poročila.

Podatki govorijo sami zase. Na poletno šolo HelloAIRIS na temo umetne inteligence v zdravstvu, ki so jo pred kratkim v sodelovanju z EIT Health organizirali Ge Healthcare, Leitat in KTH kraljevi inštitut za tehnologijo v Stockholmu se je samo letos prijavilo kar 900 ljudi. Nazadnje so izbrali 400 udeležencev, ki so bili lahko del tega edinstvenega spletnega izobraževanja. Glavni cilj programa je pritegniti talente iz srednje, vzhodne in južne Evrope ter zgraditi skupnost pravih nindž umetne inteligence z veščinami prihodnosti in tržno zanimivim certifikatom EIT Health.

"Naše izkušnje pri delu s start-upi v regijah v razvoju kažejo na to, da so potrebe po dodatnem izobraževanju strokovnjakov in izboljšanju digitalne pismenosti velike. Poletno spletno izobraževanje, ki smo ga pripravili s pomembnim doprinosom naših partnerjev, je še en dokaz, da je umetna inteligenca res veščina prihodnosti. Zanimanje za program je bilo namreč večje od pričakovanj," pravi Monika Toth, direktorica programa EIT Health InnoStars RIS.

Kateri zdravstveni delavci najbolj potrebujejo veščine umetne inteligence?

V zdravstvu je trenutno področje diagnostike tisto, kjer je umetna inteligenca najbolj prisotna. Vendar glede na raziskavo organizacije EIT Health in podjetja McKinsey & Company v naslednjih 5-10 letih zdravstveni delavci pričakujejo, da bo klinično odločanje prevzelo vlogo vodilnega področja, na katerem se bo v zdravstvu uporabljala umetna inteligenca. V raziskavi je sodelovalo 175 vodilnih ljudi v zdravstveni negi, opravili pa so tudi 62 intervjujev z glavnimi odločevalci v panogi. Avtorji poročila poudarjajo, da ni pomembno samo, da pritegnemo, usposobimo in zadržimo več zdravstvenih delavcev, ampak moramo tudi zagotoviti, da svoj čas namenijo področju, na katerem bodo poskrbeli za največjo dodano vrednost - to je skrb za paciente. S spodbujanjem čim širše uporabe umetne inteligence lahko v veliki meri rešimo problem pomanjkanja kadra zdaj in v prihodnosti. Zaradi avtomatizacije lahko umetna inteligenca kot taka popolnoma spremeni zdravstvo: uporabnikom lahko izboljša vsakdan, saj pripomore, da svojo energijo ponovno usmerijo v paciente in več časa namenijo skrbi zanje namesto administrativnim zadolžitvam. Uporaba umetne inteligence lahko, na primer, radiologu privarčuje tudi do 20 % časa. V tem času, ki bi ga sicer porabil za postopke in administracijo, se lahko zdaj bolj posveti diagnostiki same slike in nadaljnjemu delu s pacienti ter iskanju načina, kako bi lahko klinične ekipe še bolj celostno poskrbele za paciente. Umetna inteligenca lahko pospeši diagnostiko in, v veliko primerih, celo njeno natančnost. Leta 2015 so na ImageNet Challenge - izzivu vizualne prepoznave algoritmi premagali ljudi v vizualni prepoznavi. Od leta 2010, ko je imela umetna inteligenca stopnjo napake 28 %, so jo leta 2017 izboljšali le na 2,2 % v primerjavi s človeško stopnjo okoli 5 %[2].

Vse več rešitev na področju umetne inteligence prihaja iz t. i. nove Evrope. V slovenskem podjetju NEUS Diagnostics d. o. o. so s pomočjo umetne inteligence ustvarili programsko opremo za zgodnje odkrivanje blage kognitivne okvare (MCI), najpogostejše oblike demence. Inštitut Jožef Štefan na podlagi najnovejših odkritij s tega področja razvija napravo za spremljanje srčnega ritma v oblaku, imenovano LifeECG. Brainscan, je start-up s Poljske, ki umetno inteligenco uporablja za večjo učinkovitost pri interpretaciji računalniške tomografije možganov. V delo radiologov vključuje orodja za klasificiranje, lokaliziranje in primerjavo patoloških sprememb v možganih. Drug uspešen primer uporabe umetne inteligence je italijanski start-up PatchAi, ki se razvija pod okriljem EIT Health. Gre za prvo kognitivno platformo za zbiranje in napovedno analizo pacientovih podatkov, zbranih v kliničnih preskušnjah. V platformo so vgradili pametnega virtualnega asistenta, ki v pogovorih s pacienti posnema človeško empatijo, da bi spodbudil in motiviral paciente ter povečal skladnost s protokolom.

Na Madžarskem je podjetje InSimu razvilo rešitev, ki zdravnikom in študentom medicine omogoča usposabljanje na virtualnih pacientih in postavljanje diagnoz v skoraj resničnih življenjskih situacijah. Madžarsko podjetje Sineko pa si je za cilj zastavilo revolucionarno spremeniti mednarodno teleradiologijo z opremo GRAID, ki prevaja radiološka poročila. Na Portugalskem je iLof, zmagovalec EIT Health Jumpstarter programa leta 2019 in dobitnik finančne spodbude za najbolj obetavno podjetje Wild Card istega leta, ustvaril knjižnico optičnih prstnih odtisov v oblaku. Oblak deluje s pomočjo fotonike in umetne inteligence, kar omogoča nevsiljivo sledenje, kontrolo in razčlenitev za odkrivanje drog, in sicer se prilagaja posameznim zakonitostim različnih kliničnih preizkusov.

Poleg dodatnega izobraževanja je bila kot ključna potreba prepoznana tudi pogostejša vključenost zdravstvenih delavcev v zgodnje faze razvoja umetne inteligence. Glede na raziskavo 44 % vseh anketirancev, ki so jih izbrali zaradi njihovega zanimanja za inovacije v zdravstvu in umetno inteligenco, še nikoli ni bilo vključenih v razvoj ali uvajanje rešitev umetne inteligence.

"Umetna inteligenca ima neverjeten potencial, da izboljša produktivnost in učinkovitost v zdravstvenih sistemih ter jih obenem okrepi. Še pomembneje pa je, da ima potencial, da pripomore k boljšim izidom za paciente. Veliko je načinov, na katere nas umetna inteligenca lahko pripelje do teh ciljev; od tega, da omogoča več preventivne nege, do tega, da z njeno pomočjo zdravstveni delavci lahko več časa namenijo neposredni skrbi za paciente. To združeno poročilo je vodilo za vse odločevalce, kako si prizadevati za uvedbo umetno inteligence in kako razviti ter uvesti pravi pristop za svojo organizacijo ali zdravstveni sistem," poudarja Dr. Angela Spatharou, partnerka pri McKinsey & Company in soavtorica poročila.

Med intervjuji so odločevalci izpostavili nujnost razvoja in izobraževanja ter obenem predlagali, da bi nacionalni zdravstveni sistemi morali tesno sodelovati z zdravstvenimi delavci, izobraževalnim sistemom in gospodarstvom. Na ta način bi lahko podprli ponudnike v zdravstvu, predvsem tiste, ki niso dovolj veliki, da bi lahko sami izvajali take programe. Prav tako so izpostavili, kako pomembno je, da se na področju umetne inteligence zagotovi etičnost, transparentnost in zaupanje. Poročilo je bilo dopolnjeno z makroekonomskimi analizami prihodnjega delovanja evropskih zdravstvenih sistemov, zajetih v delu inštituta McKinsey (MGI).

Celo poročilo je na voljo na povezavi: https://eithealth.eu/our-impact/our-reports/

---

O organizaciji EIT Health

EIT Health je nepridobitna organizacija in eno največjih evropskih javno-zasebnih partnerstev na področju zdravstvenih inovacij. Sestavljena je iz približno 150 partnerjev in je edinstvena evropska mreža vrhunskih podjetij, univerz, raziskovalnih in razvojnih centrov ter bolnišnic in inštitutov. Vloga EIT Health je zgraditi ekosistem, ki omogoča razvoj zdravstvenega varstva za prihodnost, da bodo lahko evropski državljani živeli dlje in bolj zdravo. EIT Health nadgrajuje veščine zdravstvenih delavcev po vsej Evropi, vlaga v najboljše talente Evrope in omogoča trženje inovativnih zdravstvenih izdelkov / rešitev v EU. Je ena največjih javno financiranih zdravstvenih pobud, podpira pa ga Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), organ Evropske unije. Za več informacij obiščite: www.eithealth.eu.

O organizaciji EIT Health InnoStars

Grozd InnoStars je eno od sedmih geografskih področij organizacije EIT Health. Zajema polovico Evrope, vključno s Poljsko, Madžarsko, Italijo in Portugalsko, ter druge regije, vključene v regionalni inovacijski sistem EIT - baltske države, Hrvaška, Slovaška, Češka, Slovenija, Grčija in Romunija. To je skupina držav, ki jo Evropski indeks inovacij ocenjuje kot zmerne inovatorje. InnoStars je osredotočen na spodbujanje podjetništva, inovacij in izobraževanja na področju zdravstva, zdravega življenja in aktivnega staranja v regiji ter odpravljanje vrzeli med regijami, ki so vodilne v inovacijah, in tistimi regijami, ki šele napredujejo.

O Regionalnem programu inovacijske sheme EIT (EIT RIS)

Regionalno inovacijsko shemo EIT (EIT RIS) je ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), da bi zapolnil vrzel med regijami, ki so vodilne v inovacijah, in tistimi regijami, ki šele napredujejo. Program se izvaja s sodelovanjem lokalnih središč. Na področju zdravstva se program razvija od leta 2016, koordinira pa ga EIT Health InnoStars. Program vključuje 14 zdravstvenih središč EIT, ki se nahajajo v 13 državah po Vzhodni, Srednji in Južni Evropi. Ta središča služijo kot vstopne točke do vseevropske mreže najboljših univerz, podjetij in njihovih projektov. Cilj programa je inkubirati regije, v katerih deluje, odkriti njihove edinstvene inovacijske prednosti in vključiti lokalne inovatorje za sodelovanje v vseevropskih programih in natečajih.

Kontakt: Kazár Olívia gsm: +36 30 604 0697 I e-naslov: kazar.olivia@acg.hu

Marta Kaczmarek, vodja komunikacij grozda EIT Health InnoStars gsm: +48 692 821 598 I e-naslov: marta.kaczmarek@eithealth.eu

www.eithealth.eu I https://eithealth.eu/in-your-region/innostars/


[1] Global Strategy on human resources for health: Workforce 2030, World Health Organization, 2016, https://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en/ustvar

[2] S. Dodge and L. Karam, "Understanding how image quality affects deep neural networks," International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX), 2016 http://image-net.org/challenges/LSVRC/2010/results; http://image-net. org/challenges/LSVRC/2017/results.