O-STA

Mleko in mlečni izdelki, april 2005

(14.6.2005)Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, dobljeni iz tega mleka, Slovenija, marec - april 2005

Cows' milk collected and products obtained, Slovenia, March - April 2005

1000 tIndeksi / Indices
III 05IV 05IV 05 III 05IV 05 IV 04I-IV 05 I-IV 04
Odkupljeno mlekoMilk collected
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev43,643,9100,7101,398,7Cows' milk from farms
povprečna vsebnost maščobe (%)4,264,1697,799,099,9fat content (%)
povprečna vsebnost beljakovin (%)3,393,3297,999,199,3protein content (%)
Dobljeni izdelkiProducts obtained
Konzumno mleko27,423,987,189,393,2Drinking milk
Smetana1,61,382,293,2100,5Cream
Kislo mleko2,93,2109,095,589,5Acidified milk
Zgoščeno mlekozz..36,3Concentrated milk
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahuzz173,2173,294,8Cream milk powder, whole milk powder, and partly skimmed-milk powder
Posneto mleko v prahuzz105,757,557,7Skimmed-milk powder
Maslo skupaj - v ekvivalentu maslazz97,575,381,2Butter (total - in butter equivalent)
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka2,12,095,494,292,1Cheese from cows' milk only

zpodatek zaradi zaupnosti ni objavljen...ni podatka
zdata not published because of confidentiality...data not available

DOSTOP DO PODATKOVPodrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen in cene kmetijskih pridelkov objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

KOMENTARV letošnjem aprilu je bilo odkupljenega le za malenkost več mleka kot v prejšnjem mesecu. V primerjavi z v lanskim aprilom pa je bila ta količina večja za 1,3 %. Kljub temu je bilo v prvi tretjini tega leta odkupljenega za 1,3 % manj mleka kot v enakem obdobju lanskega leta.Vsebnosti maščob in beljakovin v mleku, zbranem v aprilu 2005, so se znižale, najbolj v primerjavi z marcem 2005. Iz mleka, zbranega v aprilu 2005, je bilo v primerjavi s prejšnjim mesecem pridobljenega več le kislega mleka in mleka v prahu. Količine preostalih skupin mlečnih izdelkov so bile manjše, še posebno količina konzumnega mleka in smetane.V primerjavi z aprilom 2004 se je proizvodnja skoraj vseh skupin mlečnih izdelkov zmanjšala. Izjema je bilo le mleko v prahu z višjo vsebnostjo maščob.Enaki trendi veljajo tudi, če primerjamo skupne količine mlečnih izdelkov v prvih štirih mesecih leta 2005 z enakim obdobjem leta 2004. Razlog za manjšo proizvodnjo v slovenskih mlekarnah je tudi v tem, da te letos odkupujejo manj mleka kot lani, saj del v Sloveniji proizvedenega mleka odkupi italijanska mlekarna.

Priponke: 15-PO-145-0506.doc

Pripravil-a: Aleš Stele