O-STA

Povprečne mesečne plače, april 2005

(15.3.2005)

Področje: Trg dela

ZAČASNI PODATKI

PROVISIONAL DATA

1.1 Povprečna mesečna bruto plača

Average monthly gross earnings

SITIndeksi / Indices
IV 05O I-IV 05O II-IV 05IV 05 III 05IV 05 IV 04O I-IV 05 O I-IV 04IV 05 O 04
Slovenija27167827116427060298,8105,1105,6102,1Slovenia

1.2 Indeks povprečnih bruto plač

Average gross earnings index

Indeks / Index
IV 05 O V 04 - IV 05
Slovenija100,3Slovenia

1.3 Povprečna mesečna neto plača

Average monthly net earnings

SITIndeksi / Indices
IV 05O I-IV 05O II-IV 05IV 05 III 05IV 05 IV 04O I-IV 05 O I-IV 04IV 05 O 04
Slovenija17321217259917242599,3107,1106,8103,7Slovenia

1.4 Indeksi realnih povprečnih mesečnih bruto plač

Indices of real average monthly gross earnings

Indeksi / Indices
IV 05 III 05IV 05 IV 04O I-IV 05 O I-IV 04
Slovenija98,8102,3102,8Slovenia

2. Indeks povprečnih mesečnih bruto plač1) zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, Slovenija, april 20052)

Index of average monthly gross earnings1)of persons in paid employment who received earnings, Slovenia, April 20052)

Indeksi / Indices
IV 05 III 05IV 05 IV 04O I-IV 05 O I-IV 04
Slovenija98,8105,5106,2Slovenia

1) Podatke v tabeli 2 smo prvič objavili za november 2002.

Data in table 2 were first published for November 2002.

2) Med zaposlene osebe, ki so prejele plačo, štejemo osebe, zaposlene pravnih osebah, osebe, zaposlene pri samozaposlenih osebah, in osebe, zaposlene v zasebnih podjetjih z 1 ali 2 zaposlenima osebama. Persons in paid employment include persons in paid employment by legal entities, persons in paid employment employed by self- employed persons and persons in paid employment in private enterprises with 1 or 2 persons in paid employment.

DODATNO POJASNILO

Objavljeni podatki so rezultat novega raziskovanja Mesečno poročilo o plačah pri pravnih osebah (Obrazec 1 - ZAP/M). Podatke zanj zbira AJPES in jih pošilja na SURS, ta pa jih statistično obdela.Opazovana populacija je ostala ista kot v prejšnjem raziskovanju; to pomeni, da v raziskovanje niso zajeti zasebna podjetja z 1 ali 2 zaposlenima osebama, samostojni podjetniki posamezniki in pri njih zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje.

Rezultati niso povsem primerljivi s prejšnjim raziskovanjem Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah (ZAP/M). Razlike so nastale zaradi drugačnega načina zajetja podatkov in drugačnega statističnega urejanja podatkov. Zaradi preloma časovne vrste bodo na voljo tudi preračuni za leto 2004; ti bodo objavljeni v posebni publikaciji. Indeksi so že izračunani iz preračunanih podatkov za leto 2004.

Priponke: 07-PO-010-0506.doc

Pripravil-a: Miran Žavbi