O-STA

Eurostatove projekcije prebivalstva za Slovenijo, 2004-2050

(16.6.2005)

Področje: Prebivalstvo

Eurostatove projekcije prebivalstva za Slovenijo, 2004-2050

Eurostat, Statistični urad Evropskih skupnosti, je za države članice Evropske unije izdelal projekcije prebivalstva za vse države članice in EU, in sicer v več variantah za obdobje 2004-2050 in jih 8. aprila letos tudi objavil na svoji spletni strani. Delovna skupina za projekcije prebivalstva v Sloveniji, ki jo vodi prof. dr. Janez Malačič, člani skupine pa so strokovnjaki demografije in predstavniki uporabnikov, bo tudi v prihodnje spremljala, ocenjevala in pripravljala predloge pri pripravi projekcij prebivalstva za Slovenijo.

Število prebivalcev se bo po podatkih Eurostatovih projekcij v Evropski uniji do leta 2025 povečevalo, potem pa upadlo. Največji upad števila prebivalstva pričakujejo v državah, ki so zadnje postale članice Evropske unije. Variante projekcij so objavljene na spletnih straneh Eurostata.

Po osnovni varianti teh projekcij bo število prebivalstva Slovenije naraslo iz sedanjih 1,99 milijona na skoraj 2,02 milijona do leta 2014, nato pa počasi, a vztrajno upadalo in se znižalo na 1,89 milijona do leta 2050. Tak razvoj bo posledica stalnega povečevanja pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu, rodnosti in selitev. Za moške se bo to povečalo iz 72,6 let na 79,8 let v letu 2050, za ženske pa iz 80,2 na 85,2 let.

Za rodnost je do leta 2027 predviden rahel porast. Vrednost celotne rodnosti bo iz sedanje vrednosti 1,18 narasla na 1,5 otroka in ostala nespremenjena do leta 2050.

Letni selitveni prirast Slovenije s tujino bo po ocenah do leta 2050 letno okrog 6000 oseb, z rahlim upadom okrog leta 2015. Prihodnja starostna struktura prebivalstva se zrcali v sedanji. Število prebivalcev v starosti, ko se upokojijo, se bo povečevalo, število mladih pa manjšalo.

Podatki osnovne variante Eurostatove projekcije prebivalstva za Slovenijo so objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po izbranih kriterijih.

Definicije uporabljenih pojmov

Pripravil-a: Nelka Vertot