O-STA

Rezultati 86. avkcije trimečenih zakladnih menic in 35. avcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

86. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

35. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v ponedeljek, 28.06.2005 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 86. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM086290905 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.151.688 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 99,066. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,73%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,297 in 98,964 (obrestna mera od 2,80% do 4,14% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 86. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 29.09.2005.

Razpisana emisija 35. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM035291205 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.083.618 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 98,125. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 3,78%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,309 in 97,958 (obrestna mera od 3,40% do 4,12% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 35. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 29.12.2005.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 26.07.2005, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 23.08.2005.