O-STA

Rojstni dnevi, prebivalstvena ura

(30.6.2005)

Področje: Prebivalstvo

Podatkovna baza rojstnih dni

Začetek novega leta - dobra popotnica za življenje 7.749 prebivalcem

Največ prebivalcev, 7.749, od skupaj 1.997.590, ki so sestavljali prebivalstvo Slovenije na zadnji dan v letu 2004, ima rojstni dan 1. januarja. Največ (169) prebivalcev Slovenije se je rodilo 1. 1. 1951, kar je 0,6 % vseh rojenih v tem letu. V letu 2004 se je na ta dan rodilo 0,3 % vseh rojenih v tem letu.V pregledu števila rojstnih dni na določen dan, je 10 dni, ko se je rodilo največ prebivalcev Slovenije, prav prvi januar, in sicer v letih 1947 do 1964. Med prvimi petdesetimi dnevi z največjim številom rojenih se ta dan dodatno pojavi še 11-krat. Ti prebivalci so bilo rojeni med leti 1934 in 1947. Če ne upoštevamo 29. februarja, ki se kot dodatni dan v letu pojavlja samo vsako četrto leto, ima najmanj prebivalcev, 4.493, rojstnih dan zadnji dan v letu. Sploh so zadnji dnevi leta dnevi tisti, ko rojstni dan slavi najmanj oseb v Sloveniji.

29. februarja ima rojstni dan 1.328 prebivalcev

V zadnjih 24 prestopnih letih se je na >dodatni dan< v letu rodilo 1.328 prebivalcev, največ (99) v letu 1964. Tega dne ima rojstni dan slab odstotek oseb, ki so rojeni meseca februarja.

Od sedemdesetih let dalje manj rojstev ob vikendih

Med vsemi prebivalci jih je bilo največ, 14,5 % rojenih v četrtek ali petek, najmanj, 13,7 %, pa v nedeljo. Po letu 1970 so se začele nakazovati prve rahle razlike med rojstvi ob vikendih v primerjavi z rojstvi med tednom, potem pa so po letu 1980 postale te razlike vedno večje. Za rojene v letu 2004 velja, da je v nedeljo v povprečju rojenih kar 3 % manj otrok kot med delovnim tednom: v nedeljo se jih je rodilo 11,4 %, v soboto pa 12 %. Povprečje za ostale delovne dni za leto 2004 znaša 15,3 %.

Prebivalstvena ura

Prebivalstvena ura ne prikazuje natančnih podatkov o številu prebivalstva, ampak le oceno trenutnega stanja prebivalstva, in nakazuje, kako hitro se prebivalstvo povečuje. V Sloveniji podatke o številu in strukturi prebivalstva objavljamo štirikrat letno s trimesečnim zamikom. Prebivalstvena ura je poskus sprotnega spremljanja gibanja prebivalstva na osnovi podatkov o rojenih, umrlih, priseljenih in odseljenih po dnevih v zadnjih letih.

Tako smo izračunali, da se v Sloveniji v povprečju na dan: rodi 48,2 otroka, umre 51,6 oseb in se število prebivalcev zaradi priselitev poveča za 7,2 oseb.V prebivalstveni uri smo upoštevali tudi sezonsko gibanje prebivalstva, ki se kaže: v večji umrljivosti v zimskih mesecih (oktober - marec), v povečani rodnosti v poletnih mesecih (julij - oktober) in višjem priseljevanju v spomladanskih mesecih (marec - junij.

Po ocenah Popisnega urada Združenih držav Amerike se na svetu v 1 sekundi: rodi 4,1 otrok in umre 1,8 prebivalec, kar pomeni, da se svetovno prebivalstvo v eni sekundi poveča za približno 2,3 osebe.

Pripravil-a: Tina Žnidaršič