O-STA

Na Evropskem tednu regij in mest tudi o dolgoročni viziji za evropsko podeželje

Evropski teden regij in mest, največji evropski dogodek, ki je v celoti posvečen vprašanjem regionalne politike, letos poteka pod sloganom "Zaženimo. Evropo. Skupaj". Letošnji dogodek je bil poseben tudi zato, ker je zaradi trenutne epidemiološke situacije potekal v celoti preko spleta, razdelil pa se je na tri zaporedne tedne v oktobru, pri čemer je bil vsak teden tematsko obarvan. Prvi (5.-9. 10.) je bil posvečen opolnomočenju državljank in državljanov, drugi (12.-16. 10.) koheziji in sodelovanju ter praznovanju 30. obletnice programa Interreg, zadnji (19.-22. 10) pa je minil v znamenju t. i. Zelene Evrope, v sodelovanju s t. i. Zelenim tednom.

V okviru drugega tedna je bilo govora o dolgoročni viziji evropskega podeželja, svoje poglede pa je v sklopu tega predstavila tudi dr. Emilija Stojmenova Duh, docentka na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko in vodja digitalnega inovacijskega stičišča 4PDIH, kjer se med drugim ukvarjajo tudi z "digitalnim opolnomočenjem" lokalnih podeželskih skupnosti.

Evropsko podeželje leta 2040 v znamenju digitalizacije?

Dr. Emilija Stojmenova Duh vidi dolgoročno vizijo razvoja evropskega in s tem tudi slovenskega podeželja v močni povezavi z digitalizacijo. Prvi pogoj za to je seveda dostop do hitre širokopasovne povezave, takoj za tem pa je digitalna pismenost tam živečih ljudi in njihovo zaupanje v digitalne tehnologije. Meni, da lahko to dosežemo samo z vlaganjem v ljudi in razvojem njihovih digitalnih spretnosti in veščin. Tako lahko tamkajšnje prebivalstvo opremimo s potrebnimi digitalnimi znanji, ki jih potrebujejo za uspeh v prihodnosti, in jim omogočimo, da se po potrebi tudi poklicno preusmerijo - predvsem tisti, ki jim grozi brezposelnost.

Pomembna vloga digitalnih inovacijskih stičišč

Dr. Stojmenova Duh digitalizacijo podeželja vidi tudi v dostopnosti uporabe digitalnih tehnologij za izboljšanje javnih in zasebnih storitev na področju prometa, zdravstva, energetike ... ter posledično za spodbujanje gospodarske rasti in družbenih inovacij s pozitivnim vplivom na podeželsko okolje. Pri doseganju dolgoročne vizije vidi zelo pomembno vlogo digitalnih inovacijskih stičišč na podeželju. Predlaga, da Evropska komisija in države članice, med njimi tudi Slovenija, pri financiranju tako imenovanih evropskih digitalnih inovacijskih stičiš nujno vključijo stičišča, ki pokrivajo podeželja.

Digitalizacija ni cilj, ampak sredstvo za razvoj podeželja

Digitalizacije pa ne smemo gledati kot cilj, ampak zgolj kot sredstvo za razvoj podeželja. Za doseganje zastavljene vizije razvoja evropskega podeželja dr. Emilija Stojmenova Duh navaja še druge potrebne pogoje. Najprej je treba zastaviti konkretne projekte, ki pa potrebujejo lahko dostopno in prilagodljivo financiranje ter podporo in posluh lokalne in nacionalne politike.