O-STA

Sporočilo za javnost

Spoštovani,

na 16. redni seji Statističnega sveta RS so člani obravnavali tri aktualne teme: prednostne redne in razvojne naloge državne statistike za 2006, priprave na revizijo klasifikacij dejavnosti in proizvodov v Evropski uniji in Kodeks ravnanja evropske statistike.

Med prednostnimi rednimi in razvojnimi nalogami slovenske državne statistike v letu 2006 so bile izpostavljene predvsem naslednje naloge:

1. podatkovna podpora ob izkazovanju izpolnjevanja konvergenčnih kriterijev in nacionalnem projektu uvedbe evra;

2. podatkovna podpora glede prihodnjih regionalnih členitev Slovenije, sodelovanje v procesu sprejemanja slovenskega zakona in EU uredbe in samo izkazovanje statističnih podatkov v letu 2006 za različna statistična področja;

3. nadaljnja modernizacija državne statistike s poudarkom na e-poslovanju, razbremenjevanju dajalcev podatkov in pregledno izkazovanje podatkov ob upoštevanju statistične zaupnosti.

Člani Sveta so se seznanili s prednostnimi nalogami državne statistike in predlagali, da so, z upoštevanjem njihovih pripomb, le-te vključene pri pripravi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2006. Člani so se seznanili še s prihodnjo revizijo klasifikacije dejavnosti in proizvodov, ki jo pripravlja Eurostat v sodelovanju z vsemi 25 statističnimi uradi držav članic. Priprave na to klasifikaciji potekajo od leta 2002, končna verzija bo objavljena septembra letos, veljavna v celotni EU pa bo z januarjem 2007. Sledilo bo dveletno prehodno obdobje, potem pa bo uvedena v statistični sistem hkrati v vseh državah EU.

Svet je razpravljal tudi o Kodeksu ravnanja evropske statistike, ki ga je 24. februarja 2005 sprejel Odbor za statistični program Evropske komisije.

Sporočilo za javnost je v celoti objavljeno na spletnem naslovu http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=634

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar