O-STA

Slovensko podjetje Better partner pri vzpostavitvi nacionalne raziskovalne platforme za spremljanje COVID-19 v Nemčiji

Ljubljana, 10. december 2020 - Nemčija je ena prvih držav v Evropi, ki uvaja nacionalno raziskovalno platformo oz. register za bolnike s COVID-19. Raziskovalna platforma temelji na podatkovno odprti platformi. Pri njenem razvoju in vzpostavitvi kot eden izmed partnerjev sodeluje tudi slovensko podjetje Better. Vrednost projekta znaša 5 milijonov EUR, vzpostavitev registra pa bo zaključena predvidoma maja prihodnje leto.

Nemčija je ena prvih evropskih držav, ki se je odločila za vzpostavitev nacionalne raziskovalne platforme za spremljanje epidemije, stanja in zdravljenja bolnikov s COVID-19. To je pomemben preskok od dosedanjega zgolj statističnega zbiranja podatkov, ki smo mu priča v večini držav. V bolnišnicah bodo tako sproti zbirali podatke o tem, kako so pacienta zdravili, kakšna je bila diagnostika, katera zdravila je prejemal pacient, kateri postopki so bili izvedeni, informacije o morebitnih zapletih pri zdravljenju in podobne fenotipske podatke. Ti podatki se bodo v enotni a hkrati anonimni obliki shranili v raziskovalno platformo. V projekt je vključenih vseh 35 javnih bolnišnic v Nemčiji, vodi pa ga konzorcij HiGHMed.

"V podjetju smo se iniciativi HiGHMed, v katero je poleg berlinske bolnišnice Charité združenih še sedem univerzitetnih bolnišnic iz Nemčije, priključili pred tremi leti. Konzorcij HiGHMed je namreč za zbiranje in poenotenje podatkov v vseh vključenih bolnišnicah izbral platformo Better, s katero so vzpostavili infrastrukturo, ki omogoča izmenjavo podatkov za raziskave in razvoj v poenoteni obliki. Ob pandemiji s COVID-19 so naredili pomemben korak naprej in že v začetku poletja na naši platformi vzpostavili aplikacijo za spremljanje in analizo COVID-19. V času epidemij je namreč še toliko bolj pomembno, da se zdravstveni podatki zbirajo v enotni obliki. To namreč omogoča, da se le-ti lahko združujejo in analizirajo v realnem času, kar posledično pomeni sprejemanje hitrih odločitev na podlagi kakovostnih podatkov in analiz,"pojasnjuje Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.

Pred kratkim pa so v Nemčiji, ki je napovedala, da bo v prihodnjih štirih letih v digitalizacijo zdravstva vložila kar 4 milijarde EUR, objavili še nacionalni razpis za zbiranje podatkov o raziskovanju učinkovitosti posameznih zdravil in postopkov zdravljenja pri bolnikih s COVID-19. Na njem je zmagal konzorcij HiGHmed, v projekt vzpostavitve nacionalne raziskovalne platforme COVID-19 je tako vključeni vseh 35 univerzitetnih bolnišnic v Nemčiji, vse pa bodo uporabljale infrastrukturo, ki je bila postavljena v okviru iniciative HiGHmed.

"Osnovni namen raziskovalne platforme oz. registra COVID-19 je sprotno zbiranje podatkov o poteku bolezni in zdravljenju pacientov s COVID-19, ki bodo osnova za raziskave, kako učinkovite so posamezne metode zdravljenja. Vzpostavitev registra bo tako omogočala hitro ugotavljanje, kateri načini zdravljenja so najbolj učinkoviti in tako olajšala delo zdravnikom, na dolgi rok pa register omogoča pridobitev velike količine podatkov in znanja o virusu, kar bodo strokovnjaki lahko uporabili tudi pri razvoju zdravil in cepiv," še dodaja Gornik.

Ob povečanem tveganju pandemij, bo raziskovalna platforma oz. register COVID-19 v Nemčiji služila tudi kot osnova za vzpostavitev vseh prihodnjih registrov pandemij, ki se še utegnejo zgoditi.

_________________________________________________________________

O konzorciju HiGHmed:

HiGHmed konzorcij je ustanovilo nemško Ministrstvo za šolstvo in raziskave, sestavlja pa ga osem vodilnih univerzitetnih bolnišnic: Charité v Berlinu, Heidelberg, Hannover, Göttingen, Schleswig-Holstein, Köln, Würzburg in Münster. Konzorciju je pridruženih še 20 partnerjev iz akademske in poslovne sfere.

Konzorcij razvija nove digitalne rešitve, ki bodo omogočile boljšo dostopnost medicinskih podatkov za namen raziskav in izobraževanja s ciljem izboljšanja oskrbe bolnikov.

Več informacij: https://www.highmed.org

O podjetju Better d.o.o.

Better pomaga transformirati zdravstvo s svojo vodilno odprto podatkovno platformo in spremljajočimi digitalnimi rešitvami, ki zdravstvenim organizacijam omogočajo boljši nadzor nad podatki in delovnimi procesi, z namenom izboljšanja oskrbe pacientov.

Platforma Better omogoča shranjevanje zdravstvenih zapisov na ravni bolnišnic, regij ali držav. Je temelj za razvoj uporabnikom prijaznih digitalnih aplikacij, ki ustrezajo potrebam obremenjenega zdravstvenega osebja, kot so intuitivno orodje za elektronsko predpisovanje zdravil Better Meds, klinični portal za obravnavo pacientov Better portal in druge. Platformo Better je svetovalno podjetje Gartner izbralo kot eno izmed desetih inovativnih rešitev s tega področja v letu 2020 ter jo postavilo ob bok uveljavljenih imen kot so Google, Microsoft, Saleforce, Philips ipd.

Na platformi Better je varno shranjenih že več kot 22 milijonov zdravstvenih zapisov pacientov iz več kot 1.000 zdravstvenih inštitucij v 15 državah. Better si je v treh desetletjih tehnoloških inovacij pridobil zaupanje vodilnih zdravstvenih centrov, otroških in splošnih bolnišnic ter raziskovalnih in drugih zdravstvenih ustanov po vsem svetu, med drugim v Veliki Britaniji, Nemčiji, Rusiji, Italiji, na Nizozemskem in Finskem.

Dodatne informacije: www.better.care