O-STA

Zakol živine v klavnicah, maj 2005

(14.7.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Zakol živine v klavnicah, Slovenija, maj 2005

Livestock slaughter in slaughterhouses, Slovenia, May 2005

Število zaklanih živali Number of slaughtered animalsMasa očiščenih trupov Weight of dressed carcass
skupaj total tpovprečna average kg
Konji, skupaj9121230,2Horses, total
Govedo, skupaj120033287273,8Cattle, total
Teleta241119581,0calves
biki, stari do 24 mesecev44291511341,2bulls, up to 24 months
Telice1300331254,3heifers
kastrati (voli)4012296,3bullocks (oxen)
Krave1852525283,4cows
biki, stari nad 24 mesecev1971713361,8bulls, over 24 months
Prašiči, skupaj35170284881,0Pigs, total
Prašički22253415,3piglets
pitani prašiči32383275084,9fattened pigs
izločeni plemenski prašiči48959120,0eliminated breeding pigs
mladi pitani merjasci73570,2young fattened boars
Ovce, skupaj9221112,3Sheep, total
Jagnjeta9121112,2lambs
mlade ovce, ovce in ovni10021,3young sheep, breeding sheep and rams
Koze, skupaj2808,0Goats, total
Kunci, skupaj377051,3Rabbits, total
Perutnina, skupaj243084246691,92Poultry, total
pitani piščanci233164237571,61broilers
odrasle kokoši365961343,66hens
Purani6259377712,42turkeys
Noji11034,64ostrich
druga perutnina119764,87other poultry

2. Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija, maj 2005

Indices of number and carcass weight of slaughtered livestock, Slovenia, May 2005

V 2005 IV 2005V 2005 V 2004
število / numbermasa / weightštevilo / numbermasa / weight
Konji96,8103,177,880,4Horses
Govedo100,199,999,1102,4Cattle
Prašiči103,0101,1106,8108,9Pigs
Ovce119,3110,8108,9104,3Sheep
Perutnina104,5104,898,1102,1Poultry

3. Zakol živine iz uvoza, Slovenija, maj 2005

Slaughter of imported livestock, Slovenia, May 2005

Število zaklanih živali Number of slaughtered animalsIndeksi IndicesMasa očiščenih trupov (t) Weight of dressed carcass (t)Indeksi Indices
V 2005 IV 2005V 2005V 2004V 2005 IV 2005V 2005V 2004
Govedo559135,7-86030144,1-Cattle
Prašiči------Pigs

4. Zakol goveda po kategorijah EU, Slovenija, maj 2005

Slaughter of cattle according to EU categories, Slovenia, May 2005

Število zaklanih živali Number of slaughtered animalsMasa očiščenih trupov Weight of dressed carcass
skupaj total tpovprečna average kg
Govedo, skupaj120033287273,8Cattle, total
A. teleta241119581,0A. calves
B. telice1300331254,3B. heifers
C. krave1852525283,4C. cows
D. biki64002224347,5D. bulls
E. kastrati4012296,3E. bullocks

KOMENTARŠtevilo živali, zaklanih v maju 2005 v registriranih klavnicah v Sloveniji, je bilo večje (ovac za 19,3 %, perutnine za 4,5 %, prašičev za 3,0% in goveda za 0,1 %), medtem ko se je zmanjšalo število zaklanih konj za 3,2 %, v primerjavi z aprilom 2005. Masa živali, zaklanih v maju 2005, je bila večja (ovac za 10,8%, perutnine za 4,8 %, konj za 3,1 % in prašičev za 1,1 %), medtem ko se je masa zaklanega goveda zmanjšala za 0,1 %, od mase živali zaklanih v aprilu 2005.V primerjavi z lanskim majem so v letošnjem maju zaklali številčno več ovac (za 8,9 %) in prašičev (za 6,8 %), medtem ko je bilo zaklanega manj goveda (za 0,9 %), perutnine (za 1,9 %) in konj (za 22,2 %).Masa v letošnjem maju zaklanih prašičev se je v primerjavi z majem 2004 povečala za 8,9 %, ovac za 4,3 %, goveda za 2,4 % in perutnine za 2,1 %, masa zaklanih konj pa se je v primerjavi z lanskim majem zmanjšala za 19,6 %.V maju 2005 so v klavnicah, registriranih v RS, zaklali 559 glav goveda, uvoženega iz Madžarske in Češke (očiščeni trupi teh živali so tehtali 86 ton).

Priponke: 15-PO-058-0505.doc

Pripravil-a: Aladar Belec