O-STA

Virtualno kick-off novoletno srečanje in podelitev Nagrade nemškega gospodarstva 2020

"Družbena odgovornost v časih negotovosti pandemije pandemije Covid-19"

KDAJ: torek, 19. januar 2021 | 09:30 - 11:00

KJE: digitalni dogodek, ki poteka s prenosom v živo in se snema - spletno orodje Zoom. Povezavo (link) na dogodek, boste prejeli v torek, 19.1.2021 zjutraj.

Spoštovani novinarji in uredniki,

Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) bo tudi letos podelila Nagrado nemškega gospodarstva 2020 v sodelovanju z Veleposlaništvom Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji in Inštitutom WISE za razvoj trajnostnega delovanja in etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih, katerega je IEDC - Poslovna šola Bled ustanovila skupaj s tremi mednarodno priznanimi poslovnimi šolami, med drugim tudi s kölnsko poslovno šolo Cologne Business School. Strokovna komisija je izbrala naslednje finaliste: ponudnika gospodinjskih aparatov BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, proizvajalca energijskih hiš Lumar IG d.o.o. in proizvajalca steklarskih izdelkov Steklarna Hrastnik d.o.o. Nagrado nemškega gospodarstva 2020 bomo enemu izmed finalistov slavnostno podelili 19. januarja 2021.

Svet je v času velike transformacije. Izbruh koronavirusa in pandemija COVID-19 nepričakovano vplivata na gospodarstvo in družbo v svetu. Živimo v času velike negotovosti ter gospodarske in družbene preobrazbe. Če so v zadnjih desetletjih razprave o družbeni odgovornosti podjetij vodile v smer inovacij, ustvarjanja vrednosti in globalne vrednostne verige, sedanja kriza stopnjuje razpravo o tem, kako lahko podjetja uspešno preoblikujejo svoje poslovne modele na način, da v svoje delovanje vključijo ekonomske, družbene in okoljske razsežnosti. Poslovna preobrazba in trajnostne inovacije postajajo ključni element za spremembo trenutne krize v nove poslovne priložnosti. Trajnost in digitalizacija sta torej ključni temelj v podjetjih, če želijo ustrezati prihodnosti in biti uspešna!

"Z delovanjem po načelih korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja dosežemo konkurenčno prednost tudi ali predvsem na trgu delovne sile, na katerem zaradi navedenega dobimo boljše in kvalitetnejše kadre, jim omogočimo razvoj, samouresničevanje ter jih tudi zadržimo. Dokaz našega uspešnega delovanja po načelih korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja prepoznavamo predvsem v nizki fluktuaciji zaposlenih in v visokem (vsakič višjem) odzivu v raziskavah zadovoljstva zaposlenih, ki jih izvajamo vsaki dve leti.

V lanski raziskavi o zaupanju v blagovne znamke "Trusted Brand", smo v kategoriji gospodinjskih aparatov že drugo leto zapored zmagali z blagovno znamko Bosch. Revija Reader's Digest in Mladinska knjiga sta letos že štirinajstič podelili priznanja Trusted Brand blagovnim znamkam in osebnostim, ki jim Slovenci najbolj zaupamo. V prejemu tega priznanja vidimo uresničevanje vizije ustanovitelja blagovne znamke Bosch, Roberta Boscha, ki je že pred več kot 130 leti izjavil: "Raje izgubim denar kot zaupanje." Ta izjava je temelj naše korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja."

Wolfram von Ohain, direktor, BSH Hišni aparati d.o.o., Nazarje

***

"Delovanje po načelih korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja prepoznavamo kot ključna gradnika, ki pišeta našo poslovno zgodbo. Poganjata našo inovativnost, kar smo s pionirskimi in pilotnimi projekti v preteklosti dokazali večkrat. Z njimi tako kupce, investitorje kot splošno javnost ozaveščamo o pomenu trajnostne in okolju prijazne gradnje. Z razvojem inovativnih trajnostnih konceptov in sodobnih arhitekturnih zasnov, spreminjamo svet in pogled na gradnjo kakovostnih montažnih objektov. Vendar trajnost ni načelo, ki plemeniti le naš proizvodni program, je način, kako živimo in se skupaj z okoljem, v katerem delujemo, uspešno razvijamo.

Uspešnega delovanja na področju korporativne družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja pa ne gledamo zgolj skozi številke. Ob merljivih številkah, kot so višine donacij in sponzorstev, sredstva namenjena za izboljšave procesov in delovnih pogojev, višina investicij v razvoj in tehnološko opremo, izobraževanja in osveščanja sodelavcev in širše javnosti o trajnostni gradnji, uporaba okolju prijaznih materialov ter organiziranje celotnih poslovnih procesov tako, da minimalno vplivamo na okolje, so pomemben vidik tudi zahvale ljudi, ki jim pomagamo, zadovoljni kupci, zaposleni in drugi deležniki podjetja ter splošno zavedanje, da s svojimi dejanji pozitivno vplivamo na okolico."

Marko Lukić, direktor Lumar IG d.o.o.

***

"Steklarna Hrastnik že zadnjih nekaj let beleži stabilno poslovanje in rast. Uspešni finančni kazalniki so posledica tega, da smo postali eden najprestižnejših proizvajalcev v segmentu steklene embalaže. Vendar pa delo s prestižnimi kupci zahteva predanost, znanje in izkušnje ter kot eden čedalje pomembnejših vidikov tudi trajnosten odnos do okolja in skupnosti. Slednje v zadnjih letih postaja vse večja konkurenčna prednost. Zato dobrih finančnih rezultatov ne moremo več dosegati brez odličnega okoljskega menedžmenta, stalnih vlaganj v trajnosti razvoj in sledenja vsem konceptom družbene odgovornosti.

Skrb za okolje je ena od najpomembnejših prioritet v delovanju Steklarne Hrastnik, kar dokazujemo tudi s stalnim poročanjem in številnimi dosežki na tem področju. Steklarna Hrastnik je le v letu 2019 v krožno gospodarstvo in trajnosti razvoj investirala 1,13 milijona evrov. Kot družbeno odgovorno podjetje se v Steklarni Hrastnik trudimo, da pomagamo raznim organizacijam, klubom in zavodom na področju športa, kulture, izobraževanja in drugih humanitarnih dejavnostih ter tudi na ta način vračamo del sredstev zlasti v lokalno zasavsko okolje, v katerem delujemo. Prispevamo tudi izobraževalnim ustanovam, kot so Osnovna šola Hrastnik, vrtec Hrastnik in srednje tehnične šole.

Prav tako smo invalidom prijazno podjetje, saj želimo v Steklarni Hrastnik ponovno integrirati čim več invalidov in jim omogočiti enakopravno vključenost v družbo. Leta 2016 smo za to ustanovili podjetje Steklarna Hrastnik - invalidsko podjetje, storitve, d.o.o., v katerem smo želeli ob nezanemarljivih stroškovnih prihrankih prispevati k izboljšanju delovnih pogojev invalidov."

Mag. Peter Čas, generalni direktor Steklarna Hrastnik d.o.o.

***

PROGRAM DOGODKA

Moderatorka: Bernarda Žarn

09:40-10:00 Pozdravni nagovori

  • Gertrud Rantzen, Predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice
  • Nj. Eks. Adrian Pollmann, Veleposlanik ZR Nemčije v Sloveniji
  • Zdravko Počivalšek, Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
  • Mag. Andrej Vizjak, Minister za okolje in prostor RS
  • Aljoša Krošlin Grlj, Direktor in ustanovitelj, Ikono Group

10:00-10:10 Fashion show by IKONO / Modna revija s podjetjem Ikono Group

10:10-10:45 Okrogla miza s strokovno komisijo Nagrade nemškega gospodarstva 2020

Moderator: Rok Ramšak, generalni sekretar Svetovnega inštituta za trajnost in etiko poslovanja

  • Dr. Bernhard Hauer, Namestnik veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji
  • Albertus Johannes Stegeman, Direktor podjetja Plastika Skaza (dobitnik nagrade nemškega gospodarstva 2019)
  • Gertrud Rantzen, Predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice/
  • Prof. Dr. Danica Purg, Predsednica IEDC-poslovne šole Bled

10:45-11:00 Predstavitev finalistov in svečana razglasitev prejemnika Nagrade nemškega gospodarstva 2020

Vljudno vabljeni!

***

Za akreditacije, intervjuje*, izjave*, prijazno prosim za predhodno najavo na:

Tina Drolc

E: tina.drolc@ahkslo.si

M: +386 30 451 888

*s predhodno najavo je snemanje izjave / intervjuja mogoče tudi na lokaciji dogodka: Dvorana Grand Hotel Union, Miklošičeva cesta 1 (vhod iz Nazorjeve ulice).

***

Slovensko-nemška gospodarska zbornica s sedežem v Ljubljani je del globalne mreže bilateralnih nemških gospodarskih zbornic, ki se nahajajo v več kot 90 državah po svetu. S ciljem spodbujanja trgovinskih in poslovnih odnosov med Slovenijo in Nemčijo je zbornica, od svoje ustanovitve leta 2006, prvi naslov za nemška podjetja in združenja glede informacij o slovenskem trgu in prvi naslov za slovenska podjetja ter združenja glede informacij o nemškem trgu.