O-STA

PODELJENA SAVINOVA ODLIČJA ZA LETO 2020

Slovenski kulturni praznik je priložnost, da se tudi v lokalnem okolju društvom, skupinam in posameznikom ter nenazadnje tudi najmlajšim ustvarjalcem na področju kulture poklonijo in zahvalijo za tisto, kar s svojo ustvarjalnostjo prispevajo k družbi svojega časa in prihodnosti.

Občina Žalec ustvarjalcem na kulturnem področju podeljuje Savinova odličja za zasluge na muzejskem, likovnem, prevajalskem, knjižničnem, publicističnem, gledališkem in glasbenem področju, na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter drugih kulturnih področjih.

Komisija je odločila, da letos podeli pet Savinovih odličij, in sicer dve priznanji in tri Savinove plakete.

Dobitniki Savinovih odličij za leto 2020 so:

1. Savinovo PRIZNANJE

- Sabina Tauses za uspešno pedagoško delo na področju likovne ustvarjalnosti, kostumografije in folklore ter pomemben prispevek k ohranjanju kulturne dediščine v mestnem okolju;

- skupina Ubrane strune za ohranjanje ljudske glasbe in ustvarjanje ter bogatenje kulturnega utripa v lokalnem okolju (priznanje je prevzel Božo Trnovšek).

2. Savinova PLAKETA

- ZKŠT Žalec ob 20-letnici izdajanja časopisa Utrip Savinjske doline ter njegov prispevek k informiranju in ustvarjanju dragocenih zapisov časa za bodoče generacije (plaketo sta prevzela direktor ZKŠT Žalec mag. Boštjan Štrajhar in odgovorna urednica Lucija Kolar);

- Helena Turnšek za uspešno pedagoško delo in vodenje folklornih skupin v šoli in kraju ter pomemben prispevek k razvoju in uveljavitvi kulture v Občini Žalec in širše;

- Anita Žolnir za uspešno pedagoško delo na področju zborovskega petja v šoli in kraju ter pomemben prispevek k razvoju in uveljavitvi kulture v Občini Žalec in širše.

Letos zaradi epidemije korona virusa proslave v Domu II. slovenskega tabora ni bilo, zato predstavljajo dobitnike virtualno, s kratkim filmom, ki je objavljen na YouTube kanalu ZKŠT Žalec: https://www.youtube.com/watch?v=f4DuU4YS3IQ

Glede na razmere so v kulturni program za to priložnost uvrstili posnetke pesmi in skladb, ki so jih izvedli učenci Glasbene šole Risto Savin Žalec pod vodstvom svojih mentorjev doma.

O filmu:

Vodenje programa: mag. Marko Repnik

Glasbeni program: Glasbena šola Risto Savin Žalec

Uporabljeni so bili posnetki in fotografije iz osebnih arhivov nagrajencev.

Realizacija: Samo Sadnik, Savinjska televizija

Produkcija: ZKŠT Žalec

Izvedbo je omogočila Občina Žalec.

Več informacij: Uroš Govek, strokovni sodelavec za kulturo, tel. 031 382 181, e-pošta: uros.govek@zkst-zalec.si.

Avtor fotografij prejemnikov odličij je Tone Tavčer.