O-STA

Na UTŽO ostajamo pri izvajanju izobraževanja na daljavo

Ljubljana, 17.2.2021 - Epidemiološko stanje v Sloveniji se trenutno izboljšuje, sprejeti so delni sprostitveni ukrepi, med njimi tudi druženje do 10 oseb. Tako smo že prejeli nekaj vaših vprašanj, kdaj bomo začeli z izobraževanji v predavalnicah. Na UTŽO Ljubljana smo se odločili, da zaenkrat ostajamo pri izvajanju izobraževanja na daljavo.

Večina naših predavalnic ni dovolj velika, da bi v njih lahko zagotovili varnostno razdaljo 2 metra med člani skupine, zato še ni smiselno seliti izobraževanj v predavalnice.

Trenutni predpisi zahtevajo tudi redno tedensko testiranje učiteljev (v našem primeru mentorjev študijskih skupin), kar bi dodatno otežilo izvajanje izobraževanj v živo.

Naša ciljna izobraževalna skupina spada med rizične skupine in je večinoma še neprecepljena. Tudi zato je bolj varno še nekoliko počakati s fizičnim druženjem v predavalnicah.

Prav tako je še dokaj negotova situacija glede širjenja novih sevov korona virusa, ki se pojavljajo v drugih evropskih državah.

Zavedamo se, da si želite, kakor tudi mi, čim prejšnjega snidenja v živo, vendar verjamemo, da boste z razumevanjem sprejeli našo odločitev za odgovorno varovanje zdravja.

V primeru nadaljnjega boljšanja epidemioloških razmer, ki bodo dopuščale bolj varno učenje in druženje v predavalnicah, vas bomo o tem pravočasno obvestili. Upamo, da se bodo te razmere čim prej uresničile, do takrat pa ostanimo optimistični ter pazimo nase in na svoje zdravje.

Alijana Šantej,
vodja UTŽO Ljubljana