O-STA

AKADEMIJA ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI USPEŠNO IZPELJALA JAVNI NATEČAJ ZA NOVE ZBOROVSKE SKLADBE "GLASBA ZAPRTIH UST"

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani je kljub neugodnim epidemiološkim razmeram za delo uspešno izpeljala javni vsebinsko usmerjeni natečaj za nova zborovska dela GLASBA ZAPRTIH UST.

Namen natečaja je bil spodbuditi skladateljice/skladatelje, da napišejo dela, ki ne vsebujejo besedila in zlogov, ampak se skladbe izvaja zgolj z zaprtimi usti: mrmrajoče (it.: bocca chiusa). Skladateljski natečaj je bil zasnovan kot vzbujanje upanja po ponovnem skupnem muziciranju, kot nekakšen prehod na stare koncertne in vadbene tirnice, zgolj z zaprtimi usti.

Natečaj je imel velik odziv - 18 skladateljev je prijavilo 27 novih del. Soglasna odločitev komisije je bila, da nagradi 4, v izvedbo pa priporoči še 6 novo nastalih kompozicij:

PRVA NAGRADA

MATEJ KASTELIC za skladbo B.C. ETUDE NO. 19

DRUGA NAGRADA

TINA HOSTNIK za skladbo IZGUBLJENO V MASKI

TRETJA NAGRADA

ex aequo

FEDERICA LO PINTO za skladbo ASH

in

TILEN SLAKAN za skladbo STELLA CAELI


Vsa nagrajena dela bodo izvedena na slavnostnem koncertu zborov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani takoj, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Poleg navedenih nagrajenih skladb bodo po izboru komisije na omenjenem koncertu izvedena tudi še priporočena dela, prispela na natečaj, ki po oceni komisije izstopajo s svojo inovativnostjo in skladateljskim pristopom.

SKLADBE, PRIPOROČENE V IZVEDBO:

ŽIGA STANIČ

SHUT UP!

JERNEJ RUSTJA

12534829

URŠULA JAŠOVEC

(v)DIH OCEANA


BOJAN GLAVINA

JUTRO

MARTIN VASLE

OSKARJEVE SANJE

NIKA FRELIH

MOLITEV


Vsa nagrajena in priporočena dela bodo tudi natisnjena v zbirki, ki jo bo izdala Založba Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v letu 2021

"Že v preteklosti so se skladatelji zavedali čarobnega učinka mrmrajočega petja, zato ne čudi dejstvo, da so se te skladateljske tehnike posluževala najvidnejša imena operne glasbe (Puccini - Madame Butterfly; Verdi - Rigoletto). Tudi v dandanašnjem času tonsko barvanje še vedno ostaja navdih za nastanek zborovskih skladb, ki so stalnica koncertnega zborovskega repertoarja (Sisask - Oremus; Alain - Chanson à bouche fermée...). Zato nam je v veliko veselje in čast, da smo na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani uspeli izzvati skladateljsko ustvarjalnost tudi na tem področju glasbe in pridobili več vrhunskih skladb, ki bodo pomembno obogatile slovensko in tujo zborovsko glasbeno poustvarjalnost in bodo močan izziv vsem izvajalcem le-teh."

(vodja projekta prof. Sebastjan Vrhovnik)

Več informacij: prof. Sebastjan Vrhovnik, E: Sebastjan.Vrhovnik@ag.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo

Stari trg 34, 1000 Ljubljana

zanjo:

Peter Štrbenk, odnosi z javnostmi in marketing