O-STA

Obvestilo o objavi prevzemne ponudbe

Skladno s Priporočili Ljubljanske borze javnim družbam za obveščanje ter z namenom zagotovitve enakomerne obveščenosti vseh javnosti in objave informacij na način, ki omogoča hiter dostop do teh informacij na nediskriminatorni podlagi, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana ("NLB d.d.") objavlja naslednje sporočilo:

NLB d.d. je v Republiki Srbiji, skladno z veljavno zakonodajo Republike Srbije, objavila prevzemno ponudbo za odkup:

  • vseh preostalih rednih delnic Komercijalne banke a.d., Beograd; ISIN RSKOBBE16946, ki v trenutku objave niso v lastništvu NLB d.d. (to je 2.820.270 rednih delnic oziroma 16,77% te vrste delnic) po ceni 3.315,47 RSD za eno delnico in

  • vseh prednostnih delnic Komercijalne banke a.d., Beograd; ISIN RSKOBBE19692 (to je 373.510 prednostnih delnic oziroma 100% te vrste delnic) po ceni 934,72 RSD za eno delnico.

Prevzemna ponudba je veljavna 30 dni ("obdobje veljavnosti ponudbe"), začenši z 11. marcem 2021. Po poteku obdobja veljavnosti ponudbe bo NLB d.d. (kot prevzemnik) v roku dveh delovnih dni od dneva poteka obdobja veljavnosti ponudbe plačala vsem tistim delničarjem, ki so sprejeli prevzemno ponudbo, ustrezen znesek kupnine za tisto količino delnic (deponiranih na depozitnem računu pri družbi BDD Convest a.d., Novi Sad), za katero so ti delničarji sprejeli prevzemno ponudbo NLB d.d.

NLB Komuniciranje