O-STA

Spletni poslovni forum Fakultete za elektrotehniko UL za krepitev sodelovanja med podjetji in fakultetami

Slovensko gospodarstvo je pred izjemnimi izzivi. Digitalizacija prodira v vse pore delovanja podjetij in je sestavni del modernizacije poslovnih procesov. Za dvig dodane vrednosti je nujno pospešiti modernizacijo tehnološke opremljenosti, kjer bo sodelovanje tehničnih fakultet in raziskovalnih inštitutov z gospodarstvom ključno.

Teh izzivov in pomembnosti sodelovanja podjetij in fakultet se dobro zaveda Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki 7. aprila ob 14.00 organizira prvi spletni poslovni forum Fakultete za elektrotehniko, namen katerega je krepitev sodelovanja med podjetji in fakulteto, sooblikovanje kadrovskih strategij, sodelovanje pri izvedbi skupnih projektov ter pri souporabi raziskovalne opreme.

Na forumu bosta predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup in predsednik SBC - Kluba slovenskih podjetnikov Jure Knez predstavila pogled gospodarstva, v posebnem video sklopu pa bodo predstavljene dobre prakse sodelovanja Fakultete za elektrotehniko z gospodarstvom. Sledil bo panel, na katerem bodo sodelovali predstavniki fakultete, gospodarstva in ministrstva, ki bodo govorili o dodani vrednosti v Sloveniji kot enem največjih izzivov slovenskega gospodarstva.

Cilj foruma pa je tudi, da vsi deležniki skupaj definirajo usmeritve in nadaljnje korake za doseganje skupnih ciljev. Dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Gregor Dolinar, bo ob zaključku foruma povzel tudi sklepe in skupne dogovore ter sprejete nadaljnje korake h krepitvi sodelovanja tehniških fakultet in raziskovalnih inštitutov z gospodarstvom.