O-STA

Javni poziv za sodelovanje na skupinski razstavi Koncertni plakat

Zavod za vizualno kulturo TAM-TAM Inštitut in SIGIC - Slovenski Glasbenoinformacijski center- objavljata poziv za sodelovanje na razstavi Koncertni plakat, ki bo postavljena na plakatnem razstavišču Figovec v Ljubljani. Rok za prijavo plakatov je 31. marec 2021.

Z razstavo Koncertni plakat želita TAM-TAM in SIGIC v javnosti utrditi pomen koncertnega plakata kot medija s področja vizualne umetnosti, ki komunicira koncertne dogodke ter pomembno prispeva k njihovi dostopnosti. Plakat predstavlja nepogrešljiv del glasbenega življenja, je soustvarjalec žanrskih in subkulturnih značilnosti raznolikih glasbenih scen ter pokazatelj stanja in razvoja trendov grafičnega oblikovanja skozi različna časovna obdobja in sočasnih tehnoloških premen. S svojo navzočnostjo v mestu koncertni plakat hkrati pomembno razširja kulturni prostor in bogati javno življenje. Razstava Koncertni plakat bo na plakatnem razstavišču Figovec na ogled na voljo med 16. aprilom in 6. majem 2021.

Ob poudarjenem pomenu grafičnega oblikovanja v glasbi in njegove vloge pri oblikovanju raznolikih glasbenih (sub)kultur, želi razstava Koncertni plakat opozoriti tudi na problematiko vizualnih ustvarjalcev s polja glasbenih dejavnosti, ki so tako kot glasbeniki, koncertni organizatorji in tehniki podvrženi strahotnim posledicam ukinitve javnih koncertnih dogodkov na račun epidemije koronavirusa.

Prijave za razstavo Koncertni plakat zbiramo do 31. marca. Pregledala jih bo strokovna komisija, pri selekciji pa bo v prvi vrsti izpostavljen pomen plakata z vidika njegovega doprinosa na področju vizualne umetnosti. Razstava želi ob tem zajeti tudi širši časovni razpon koncertnih plakatov in žanrsko raznolikost koncertnega življenja na Slovenskem.

Podrobnosti poziva:

· na javni poziv se lahko prijavijo tako organizatorji koncertov kot oblikovalci,

· posamezen prijavitelj lahko odda eno prijavo, ki lahko vključuje največ tri prijavljene plakate,

· v poštev pridejo vse zvrsti glasbenega ustvarjanja,

· v poštev pridejo plakati koncertov tako domačih kot tujih izvajalcev,

· prijavljeni plakati morajo biti vezani na koncertne aktivnosti v obdobju 1991 - 2021,

· prijavljeni plakati morajo biti oblikovani v vertikalni postavitvi,

· prijavitelj se zaveže, da bo prijavljene plakate, ki niso oblikovani v plakatnem formatu B, v primeru izbora prilagodil predpisanemu formatu v roku 3 dni od prejema informacije o izboru. Več: https://tam-tam.si/priprava-za-tisk/

· strokovna komisija bo pri selekciji upoštevala le popolne prijave, h katerim ob upoštevanju zgoraj omenjenih določb sodi tudi v celoti izpolnjen spletni obrazec, v katerem mora prijavitelj navesti:

1. Naziv prijavitelja

2. Naslov plakata

3. Naročnika plakata

4. Lokacijo glasbenega dogodka

5. Avtorja oblikovanja

6. Leto nastanka plakata

7. Format izvirnega plakata

8. Izjava o prenosu ustreznih avtorskih pravic, za potrebe razstave (razstavljanje, objavljanje in reproduciranje)

Spletnemu obrazcu je priložena tudi izjava, ki prijavitelju omogoča umestitev plakata in pripadajočih podatkov v nastajajoči Digitalni arhiv slovenskega plakata, ki ga ustvarja TAM-TAM Inštitut z namenom ustvariti nacionalno referenčno točko za nekomercialno študijsko, znanstveno in izobraževalno rabo na področju plakata v Sloveniji.

Rok in način prijave:

· rok za prijave je 31.3.2021, do 24. ure, preko spletnega obrazca,

· prijav izven spletnega prijavnega obrazca ne sprejemamo.

POVEZAVA DO SPLETNEGA OBRAZCA

Več informacij o pozivu: info@sigic.si, institut@tam-tam.si

Izbor plakatov:

· o izboru plakatov za razstavo bodo prijavitelji obveščeni predvidoma 8. aprila 2021