O-STA

Pričetek redne kontejnerske blok povezave z Avstrijo

V petek 7. septembra 2001 je iz Luke Koper odpeljal prvi kontejnerski blok vlak za Avstrijo. Ta vlak pomeni začetek rednega servisa, ki je plod sodelovanja slovenskih in avstrijskih železnic ter Luke Koper. Servis bo izvajal operater Intercontainer Avstrija (ICA) in sicer 2x tedensko v obe smeri. Luka Koper bo s tem servisom dobila kvalitetnejšo železniško povezavo z vsemi glavnimi avstrijskimi gospodarskimi centri (Beljak, Dunaj, Salzburg, Krems, Linz, Wolfurt, St. Michael, Hall, Wels) in s tem priložnost za večji delež v avstrijski prekomorski blagovni izmenjavi. Prednost tovrstne povezave je predvsem v rednem urniku, časovni in stroškovni konkurenčnosti, pomemben pa je tudi ekološki faktor. Redno železniško kontejnersko blok povezavo ima Luka Koper že nekaj let tudi z Madžarsko, ki jo uspešno izvaja Intercontainer Interfrigo. Mrežo teh hitrih povezav pa si Luka Koper v prihodnosti obeta tudi na ostalih tržiščih.