O-STA

Sklepi Nadzornega sveta Luke Koper, d.d.

Nadzorni svet Luke Koper, d.d., je na današnji 10.redni seji sprejel oceno poslovanja Luke Koper, d.d., in hčerinskih družb v letu 2001 ter sprejel poslovni načrt Luke Koper, d.d., za leto 2002.

Nadzorni svet je tudi podrobno obravnaval poslovanje druže Trieste International Container Terminal (T.I.C.T) S.p.a., ki posluje na sedmem pomolu tržaškega pristanišča in potrdil sklep o dokapitalizaciji te družbe. Soglašal je k vpisu in vplačilu 1.038.800 delnic družbe T.I.C.T. S.p.a. v nominalni vrednosti 1 EUR kar predstavlja 49% kapitala po razpisani dokapitalizaciji, ki jo je sprejela skupščina te družbe v novembru. Hkrati je podprl vključitev novega delničarja, dežele Furlanija Julijska Krajina, v družbo Trieste International Container Terminal. Nadzorni svet podpira napore vodstva družbe T.I.C.T. in Luke Koper, da bi terminal na sedmem pomolu v Trsu razvila v osrednji kontejnerski terminal v Severnem Jadranu.