O-STA

Visoko madžarsko priznanje za kulturno sodelovanje Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani in Akademije Franza Liszta iz Budimpešte

VISOKO MADŽARSKO DRŽAVNO ODLIKOVANJE - VITEŠKI KRIŽ MADŽARSKEGA REDA ZA ZASLUGE.
PROF. DUŠAN BAVDEK, PRODEKAN AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI, PREJEMNIK ODLIKOVANJA

Madžarski veleposlanik v Sloveniji izročil prodekanu Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani prof. Dušanu Bavdku viteški križ madžarskega reda za zasluge

V četrtek, 25. marca 2021, je veleposlanik Madžarske v Republiki Sloveniji, Andor Dávid, ob 140-i obletnici rojstva Béle Bartoka, prodekanu Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, profesorju Dušanu Bavdku, v imenu predsednika Republike Madžarske, Jánosa Áderja, predal Viteški križ madžarskega reda za zasluge.

Iz obrazložitve:

"Dušan Bavdek že vrsto let aktivno skrbi za razvoj odnosov med Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani in Akademijo za glasbo Franza Liszta ter društev skladateljev Slovenije in Madžarske. Med omenjenimi ustanovami je pomagal vzpostaviti visoko stopnjo zaupanja in obogatiti ter razširiti medsebojno sodelovanje. Z vidnimi madžarskimi umetniki, prorektorjem Akademije Franza Liszta profesorjem Gyulo Feketejem, predsednikom Madžarske skladateljske unije Mátéjem Hollósem, umetniškim direktorjem Madžarske nacionalne opere profesorjem Andrásom Almási-Tóthom in drugimi, so ob pomoči Madžarskega kulturnega instituta organizirali dolgo vrsto glasbenih dogodkov in izmenjav, ki so obogatile obe kulturni sredini. ... Njegovo delovanje tako krepi slovensko-madžarsko prijateljstvo, medsebojno poznavanje obeh kulturnih sredin ter izjemnih osebnosti madžarske in slovenske glasbe. Bogato razplasteno kulturno sodelovanje se bo z načrtovanimi in že potrjenimi skupnimi projekti nadaljevalo tudi v prihodnje."

Iz zahvalnega nagovora prof. Dušana Bavdka:

"Zahvaljujem se vam za veliko zaupanje, ki ste mi ga izkazali s tem, ko ste predlagali moje ime za prejem Viteškega križa madžarskega reda za zasluge. Zahvaljujem se gospodu predsedniku in Republiki Madžarski za veliko čast, ki mi je bila naklonjena s tem pomembnim državnim priznanjem. Bolj kot priznanje meni samemu, ga razumem in sprejemam kot priznanje Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, Društvu slovenskih skladateljev in Zvezi glasbene mladine Slovenije. To so namreč glasbeno kulturne ustanove, ki so ob vedno naklonjeni pomoči Madžarskega kulturnega centra in obeh ambasad opravile vse delo in omogočile vse kulturne dogodke, izpeljane v sodelovanju z Liszt Akademijo in Madžarsko unijo skladateljev. ... Posebej bi želel izpostaviti in se zahvaliti tudi profesorju dr. Gyuli Feketeju, prorektorju za mednarodno sodelovanje na Liszt Akademiji, ki je ključna oseba na madžarski strani, brez katere ne bi bilo skoraj nobenega od prej naštetih sodelovanj. ... Z njim, s predstavniki Madžarskega kulturnega instituta in z ostalimi madžarskimi kolegi je vedno prijetno sodelovati. Globoka predanost glasbeni kulturi, odprtost, profesionalnost in humanizem so lastnosti, na katerih se je razvilo medsebojno zaupanje, ki je trdna podlaga tudi za sodelovanje v prihodnosti. Veselim se tega sodelovanja in se še enkrat vsem lepo zahvaljujem!"

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani in Akademija za glasbo Franza Liszta iz Budimpešte sta ob pomoči Madžarskega kulturnega instituta v Ljubljani organizirali vrsto glasbenih dogodkov in izmenjav, ki so obogatile obe kulturni sredini. Tako so med drugim številni mladi madžarski in slovenski študentje glasbene umetnosti nastopili na izmenjalnih koncertih. Uveljavljeno je medsebojno obiskovanje poletnih šol ter sodelovanje madžarskih in slovenskih strokovnjakov na konferencah v Sloveniji in Madžarski. Poseben pečat sodelovanju obeh glasbenih akademij daje sodelovanje Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani na festivalih sodobne opere v Budimpešti, kjer mladi umetniki predstavljajo lastno skladateljsko ustvarjalnost in lastno scensko operno poustvarjalnost.

Sodelovanje obeh glasbenih akademij je dobilo priznanje tudi v Sloveniji, saj je decembra 2020 Univerza v Ljubljani podelila prorektorju Akademije Franza Liszta, profesorju Gyuli Feketeju plaketo 'Pro Universitate Labacensi'.