O-STA

Tu je naš dom: Nadzorni svet potrdil letno in trajnostno poročilo NLB Skupine za leto 2020, načrtovana Skupščina delničarjev

"V letu 2020 smo se veliko naučili. Prineslo nam je pomembna spoznanja, kar se brez pandemije najverjetneje ne bi zgodilo. Izkazalo se je, kako pomembni so znanje, izkušnje in zaupanje med sodelavci ter med nami in našimi strankami. Na koncu smo pravzaprav ugotovili, da smo dobili redko priložnost še dodatno okrepiti vezi in, kar je najpomembneje, v ospredje smo postavili pomen trajnostnega poslovanja in življenja," je bilo glavno sporočilo, s katerim se je ob današnji seji, na kateri je potrjeval letno in trajnostno poročilo NLB Skupine, seznanil Nadzorni svet NLB.

Obe poročili, Letno poročilo NLB Skupine za leto 2020 in Poročilo NLB Skupine o trajnostnem poslovanju v letu 2020 je Nadzorni svet potrdil in sta na voljo vsem zainteresiranim deležnikom. Poročili ponazarjata, da lahko NLB Skupina kot sistemski igralec resnično vpliva na družbeno okolje, v katerem deluje, in da bo izpolnila svoje poslanstvo - izboljšati kakovost življenja v svoji domači regiji.

V NLB Skupini smo trajnost naših poslovnih odločitev in dejanj sicer postavili v središče svojega poslovanja. Temu smo se zavezali z upoštevanjem zahtev MIGA in EBRD, pa tudi s podpisom globalnih načel Združenih narodov za odgovorno bančništvo. Trajnost za nas ni le črka na papirju, ampak dejanski niz odločitev in dejanj, s katerimi bomo dosegli svoj cilj: postati podjetje s pomembnim pozitivnim vplivom na okolje v domači regiji.

Ta zaveza je rezultate obrodila že v letu 2020. Pandemija je spodbudila naša prizadevanja za digitalizacijo in nadaljnjo širitev ponudbe naših digitalnih storitev, ki so na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ter k še odločnejšim korakom v smeri brezpapirnega poslovanja. Prav tako se je spremenila tudi paradigma našega razumevanja delovnega okolja in pospešil prehod na delo od doma, kar bo znatno zmanjšalo potrebo po lastnih pisarniških prostorih in potovanjih na delo ter posledično tudi naš ogljični odtis.

Izjemno smo ponosni tudi na naš prvi družbeno odgovoren projekt z jasno opredeljeno trajnostno komponento na ravni Skupine, ki smo ga imenovali #OkvirPomoči. Ta je resnično dokazal našo iskreno pripadnost in podporo lokalnim malim podjetjem s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v tem delu sveta. Z mislijo na trajnost pa našim strankam ponujamo tudi zeleno stanovanjsko posojilo in podpiramo zelene naložbene priložnosti.

Na poti do vodilne bančne skupine v domači regiji

Kot so pokazali že predhodni nerevidirani finančni rezultati NLB Skupine, je bilo leto 2020 kljub izzivom pandemije COVID-19 in posledične hibernacije gospodarstva zelo stabilno leto. Rezultati Skupine so pokazali trdnost in odpornost našega trajnostnega poslovnega modela, saj je dobiček po davkih znašal 269,7 milijona evrov, nanj pa je močno vplival prevzem Komercijalne banke a.d. Beograd s pozitivnim vplivom negativnega dobrega imena v znesku 137,9 milijona evrov.

"Skupina se je izjemno dobro odzvala na krizo, povezano z epidemijo COVID-19, tako da je zaščitila zaposlene in stranke, finančni sistem pa dobro deloval na vseh naših strateških trgih. Ne samo to, leto 2020 je bilo v znamenju odločnega uresničevanja naših strateških ciljev, niza obljub, ki smo jih dali delničarjem, strankam, zaposlenim in družbi," je poudaril Primož Karpe, Predsednik Nadzornega sveta NLB, in kot primer navedel prevzem Komercijalne banke, pa tudi ambicijo Skupine, da postane magnet za talente in iskalce zaposlitve, ki so spretni in iznajdljivi na področju tehnologije in vedenja potrošnikov. "Nadaljevali bomo kot doslej in hkrati krepili svoj edinstven način poslovanja ter ostali osredotočeni na svojo domačo regijo," je dodal.
"Resnično verjamemo, da najboljše za Skupino šele prihaja, in se z zaupanjem veselimo prihodnjih izzivov. Prepričani smo, da jih ne bomo le premagali, ampak se iz njih tudi nekaj naučili in postali še močnejši. Z motivacijo in energijo bomo Skupino popeljali na naslednjo raven kot eno najpomembnejših družb v regiji z velikim pozitivnim vplivom na okolje in družbo, v kateri živimo. To je naš dom, zato ga spoštujemo. Podpirali ga bomo, negovali, vlagali vanj in poskrbeli, da je pripravljen - za vse, kar sledi," pa je ob potrditvi poročil poudarila Uprava NLB.

Skupščina delničarjev NLB d.d. načrtovana za 14. junij

Na današnji seji je Nadzorni svet potrdil tudi predlog Uprave, da skliče 36. Skupščino delničarjev NLB d.d. Ta naj bi potekala 14. junija, in sicer tako v živo kot po spletu.

Na Skupščini delničarjev NLB d.d. bodo delničarji glasovali o predlogu razdelitve bilančnega dobička za leto 2020. Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. bosta delničarjem predlagala, da se 24,8 milijona evrov bilančnega dobička izplača delničarjem NLB d.d. v obliki dividend v dveh obrokih: prvi obrok v skupnem znesku 12,0 milijona evrov takoj po Skupščini delničarjev NLB d.d. v juniju 2021, drugi obrok v skupnem znesku 12,8 milijona evrov pa po 30. septembru 2021, če plačilo ali prevzem obveznosti plačila drugega obroka ne bi bilo v nasprotju s predpisi, ki trenutno veljajo na domači ravni pri Banki Slovenije. Predlagani znesek predstavlja največji znesek, ki ga trenutno dovoljuje ECB, medtem ko si banka še zmeraj želi razdeliti skupni znesek v višini 92,2 milijona evrov dobička Skupine za leto 2020.

Skupščina delničarjev NLB d.d. bo imenovala tudi novega člana Nadzornega sveta, saj se štiriletni mandat trenutnemu članu Petru Grozniku izteče letos, seznanila pa se bo tudi z več poročili in glasovala o predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Več informacij o posamezni točki dnevnega reda 36. Skupščine delničarjev NLB d.d. bo na voljo v sklicu, predvidoma v začetku maja.

Na današnji seji so se člani Nadzornega sveta NLB d.d. seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke ter potrdili predloge, za katere je potrebno soglasje Nadzornega sveta NLB d.d.

NLB Komuniciranje

To sporočilo ste prejeli, ker ste naročeni na elektronska sporočila NLB. Vaše nastavitve lahko spremenite na NLB Spletnem portalu v področju E-sporočila. Če vam je bilo to sporočilo posredovano in bi podobne novice radi prejemali tudi v prihodnje, se prijavite. V primeru morebitnih težav nam pišite na portal@nlb.si.