O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco

Društvo likovnih umetnikov Celje v sodelovanju z neformalno umetniško skupino Javna branja in Gimnazijo Celje - Center

Urbana intervencija bo potekala
v središču mesta
v petek, 4. 6. 2021 ob 12.30

in v soboto, 5. 6. 2021:
- ob 10.00 performans "VKLEŠČENOST"
- od 11.00 - 12.00 skupinski performans z branji, središče mesta

SVOBODA?

V letošnji ediciji Festivala urbanih umetniških akcij VSTOP PROST, skupnost umetnikov iz Društva likovnih umetnikov Celje s pridruženimi akterji preizprašuje pojem svobode.
Svoboda posameznika kot družbenega bitja je vsakodnevno razpeta med dojemanjem svoje lastne, intimne svobode in svobode celotne družbe, ki pa je lahko tudi vzrok za občutja, ki jih posameznik dojema kot ne-svobodo.
Do kod lahko seže posameznik v svobodi izražanja, gibanja, bivanja, da se še počuti svoboden? Koliko na to vplivajo družbeni okviri in pravila, ki naj to posameznikovo svobodo sploh omogočajo? Koliko osebne svobode je posameznik lahko odreče, da zagotovi svobodno izražanje drugim posameznikom in s tem doprinaša k svobodi neke skupnosti? Kje so mesta, kjer se posameznik znotraj družbe lahko udejanji popolnoma svobodno, brez morebitne avtocenzure ali dvomov o svoji in o svobodi drugih?
Na ta vprašanja bomo sebi in javnosti poizkušali odgovarjati s performativno intervencijo v javnem okolju, javnimi branji v središču mesta. Bralci bomo za določen čas v prostor vnesli dejavnost, ki tam ni pogosta in domača, za javnost bo morda celo tuja in moteča, vsekakor pa bo na nek način interpretirala tudi osebne odločitve posameznikov glede izbranih leposlovnih, teoretskih ali poetičnih tekstov, ki vsakemu bralcu pomenijo njegov intimni svet svobode in sočasno preverjali reakcije javnosti, mimoidočih. Zanimalo nas bo, koliko ljudi se nam bo želelo pri branju spontano pridružiti, kako bo naša akcija odmevala med njimi, koliko jih bo prekinilo svoje trenutne opravke, da bi kot poslušalci sprejeli dejstvo, da svoje intimne prostore branja delimo z njimi, koga bomo morda motili?
V času, ko je prenašanje svojih in tujih misli navzven lahko označeno kot moteče, celo ogrožajoče in je pojem svobode govora velikokrat postavljen pred preizkušnjo, ker trču nad družbene omejitve osebne svobode, želimo na ta način skozi osebne geste na skupnostni način v javnem prostoru simbolično pretresti različne pomene pojma svoboda.

V 21. izdaji festivala, Društvo likovnih umetnikov Celje sodeluje z neformalno umetniško skupino Javna branja, ki letos že 10. jubilejno leto organizira branja v javnem prostoru. Bralci Javnih branj berejo izbrana besedila sočasno, večkrat tudi na različnih koncih sveta. Letos z nami berejo tudi dijaki Gimnazije Celje - Center.

Kontakt: Andreja Džakušič 041 531 284, Simon Macuh 031 801 757