O-STA

Končalo se je 50.državno tekmovanje TEMGIS

SPOROČILO ZA JAVNOST 15. 6. 2021

Naslov: KONČALO SE JE 50. DRŽAVNO TEKMOVANJE TEMSIG

V petek, 11. 6. 2021, se je končalo 50. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije, ki ga organizirata Zveza slovenskih glasbenih šol in Komisija TEMSIG. Tekmovanje TEMSIG je zaradi visokega nivoja in mednarodne primerljivosti od leta 1991 član Evropske zveze tekmovanj za mlade glasbenike EMCY (European Music Competition for Youth). Letošnja izvedba državnega glasbenega tekmovanja je potekala v Štajersko-Pomurski regiji, Slovenskih Konjicah, Ljubljani in na Vrhniki, terminsko pa je bila zaradi epidemije covida-19 in z njo povezanih ukrepov prestavljena na čas od 19. 5.-11. 6. 2021.

"Kljub težavam z iskanjem ustreznega termina za izvedbo zaradi covida-19 smo tekmovanje uspešno izpeljali. S tem smo dokazali, da tudi v negotovem obdobju glasbeno šolstvo deluje nemoteno in uspešno. Hvala! Čestitke vsem tekmovalkam in tekmovalcem za dosežene uspehe, prav tako pa velika zahvala glasbenim šolam organizatorkam za odlično izvedbo tekmovanja v posameznih disciplinah," je strnil svoje prve vtise o tekmovanju Iztok Babnik, predsednik Komisije TEMSIG.

DISCIPLINE IN LOKACIJE 50. TEKMOVANJA TEMSIG

Discipline Tekmovanja mladih glasbenikov RS se menjujejo na tri leta; letošnje tekmovanje je potekalo v disciplinah violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara, citre, orgle, komorne skupine s pihali in solfeggio. Tekmovanje za I. kategorijo (najmlajše tekmovalce) je bilo zaradi višje sile realizirano brez predhodnega predtekmovanja, tekmovanje v II. in III. kategoriji je potekalo kot običajno v dveh etapah. Tekmovalna prizorišča so bile Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor (komorne skupine s pihali), Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (violina I. b in I. c), Glasbena šola Murska Sobota (citre, harfa), Glasbena šola Ormož (violina I. a, viola), Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer (violončelo), Glasbena šola Slovenska Bistrica (kitara II. in III. kategorija, kontrabas), Glasbena šola Slovenske Konjice (violina III. kategorija), Glasbena šola Vrhnika (solfeggio), Glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava (orgle), Konservatorij za glasbo in balet Maribor (violina II. kategorija), Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj (kitara I. kategorija).

TEKMOVALCI

Tekmovalo je 565 tekmovalcev v solo disciplinah in 18 komornih skupin. Skupno število tekmovalnih nastopov je bilo 583, vseh tekmovalcev pa 630. Mladi glasbeniki so tekmovali razvrščeni v starostne kategorije do 25 let. Ocenjevali so jih priznani glasbeniki, pedagogi oziroma koncertanti, ki so sestavljali tričlanske strokovne žirije.,

Podrobnosti: TEKMOVALNA KNJIŽICA | ZSGŠ (zsgs.si) *

* Statistika bo posodobljena v Biltenu tekmovanja, ki bo v kratkem dostopen na spletni strani ZSGŠ.

REZULTATI

Strokovne žirije so podelile skupno 223 zlatih plaket, 195 srebrnih plaket, 131 bronastih plaket, 9 priznanj za udeležbo, 53 prvih nagrad, 47 drugih nagrad in 40 tretjih nagrad ter posebna priznanja. Izbrani prvonagrajenci bodo prejeli tudi posebne nagrade v obliki koncertnih nastopov, studijskih snemanj ali praktičnih nagrad, ki jih podeljujejo javni zavodi, kulturna društva, festivali, ...

Podrobnosti: REZULTATI | ZSGŠ (zsgs.si)

ORGANIZATORJA

Zveza slovenskih glasbenih šol je strokovno združenje slovenskih glasbenih šol, ki se zavzemajo za izboljševanje učnih in delovnih pogojev, uveljavljanje glasbenega izobraževanja, medsebojno povezovanje in dvigovanje ravni kulturnih prireditev po Sloveniji. V ZSGŠ je včlanjenih 65 glasbenih šol po celotni vertikali sistema glasbenega izobraževanja: 54 javnih glasbenih šol, med temi tudi oba glasbena konservatorija, 9 zasebnih glasbenih šol, glasbena šola v zamejstvu Glasbena matica Furlanija Julijska krajina in visokošolski zavod Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani.

Komisijo TEMSIG imenuje Zveza slovenskih glasbenih šol; sestavljajo jo ravnatelji glasbenih šol in konservatorijev ter predstavnik Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Sedanja sedemčlanska Komisija za glasbena in baletna tekmovanja deluje od 1. julija 2020.

VEČ INFORMACIJ:

www.zsgs.si