O-STA

Spoznajte naše prave barve - z razglednico vabimo k odkrivanju skritih kotičkov Krasa in Brkinov

Sežana, 17. junij 2021 - JSKD Sežana, OOZ Sežana in ORA Krasa in Brkinov d. o. o. se skupaj s sodelujočima partnerjema Slonček d. o. o. in Befine-Pro d. o. o. letos ponovno povezujemo v skupni turistični promociji destinacije Kras in Brkini. S projektom "Spoznajte naše prave barve - Skriti kotički Krasa in Brkinov" želimo na destinacijo privabiti domače in tuje obiskovalce in s tem pomagati turističnemu gospodarstvu in povezanim dejavnostim pri čim hitrejšem okrevanju.

Vladislava Navotnik, vodja območne izpostave JSKD Sežana: "Za namen promocije smo oblikovali tri različne razglednice in jih poimenovali "Spoznajte naše prave barve - Skriti kotički Krasa in Brkinov". Z lokalnim fotografskim društvom Žarek smo organizirali fotografski natečaj na temo naravnih znamenitosti in skritih kotičkov Krasa in Brkinov. Razglednica vključuje fotografije različnih lokacij vseh 4-ih občin - Sežane, Komna, Divače in Hrpelje-Kozina ter prikazuje mistične, skrite kotičke. Vsak kotiček ima svojo prav posebno zgodbo, v katero vabimo obiskovalce, da jo okusijo ali občutijo v obliki posebnega doživetja".

Razglednico bodo preko občinskih glasil prejela vsa gospodinjstva brezplačno z namenom, da na obisk ali na dopust na Kras in v Brkine povabijo znance, prijatelje in ostale. Razglednico bo možno kupiti tudi v Turističnih informativnih centrih (TIC-ih). Oblikovali smo tudi e-razglednico, ki jo lahko podjetniki, turistični ponudniki in vsi ostali pošljejo kot vabilo svojim poslovnim partnerjem. Prav tako bo promocija potekala preko družbenih omrežjih. Pobudo bomo oplemenitili še z ostalimi aktivnostmi - razstavo izbranih fotografij, ki bo sprva razstavljena v Občini Divača v času občinskega praznika, v nadaljevanju pa še v ostalih občinah.

Katja Kralj, strokovni vodja destinacije Kras in Brkini: "Zadovoljni smo, da smo se v tem projektu uspeli povezati partnerji, ki delujemo na področju kulture, turizma in podjetništva. Zavedamo se, kako pomembno je, da s skupnimi močmi tako v organizacijskem, finančnem in promocijskem smislu prispevamo k okrevanju gospodarstva v naši regiji, ki je zelo odvisna od domačih in tujih obiskovalcev".

Da bi turistična promocija dosegla svoj namen, k sodelovanju vabimo vse občane, podjetnike, turistične ponudnike, javne zavode in vas novinarje. Za uspešnost projekta je izjemnega pomena sodelovanje in proaktivni pristop vsakega občana in povezovanje celotne lokalne skupnosti ter podjetništva Krasa in Brkinov. Verjamemo, da sta v sodelovanju in povezovanju moč in pozitivna energija. Zavedamo se, da so to naše skupne vrednote, s katerimi želimo prispevati k uspešnosti te promocije ter prepoznavnosti Krasa in Brkinov tako v Sloveniji kot tujini.

Hvala vam za pomoč in podporo pri promociji Krasa in Brkinov.

Katja Kralj

ORA Krasa in Brkinov d. o. o.

E: katja@visitkras.info

T: 051 674 888