O-STA

Virtualna degustavija vin - ker digitalne tehnologije in vino združujeta

Ker je eden od ključnih ciljev Interreg projektov vzpodbujanje usklajenega regionalnega razvoja in oblikovanje okolij, v katerih se deli različna znanja, veščine, oblikuje ustrezne akcijske plane, povezuje različne deležnike, je Digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH v okviru Interreg projekta Carpe Digem in v tesnem sodelovanju z Divino Wine Hub Šmarje ter s projektom Horizon LiveRur, razvil dobro prakso: Virtualna degustacija vin. Dogodek je potekal 16. 6. na več izbranih lokacijah v Sloveniji, Franciji in Španiji, kjer so manjši, neodvisni vinarji predstavili svoja območja v navezavi na aktualni COVID-19 kontekst ter tudi širše ekonomske izzive, s katerimi se soočajo.

Glavni cilj dogodka, ki ga je povezovala doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja Digitalnega inovacijskega stičišča, je bilo predstaviti možnosti uporabe digitalnih orodij, kot sta platforma ZOOM ter AhaSlides. Gre za konkretni primer interaktivno-gemifikacijskega pristopa, ki predstavlja način oblikovanja novih poslovnih modelov in partnerstev za soočanje s postpandemičnimi izzivi.

Na virtualni degustaciji na kateri je za t.i. sommelierski del poskrbel Valentin Bufolin, eden najboljših domačih sommelierjev ter podpredsednik društva Sommelier Slovenija so se predstavili vinarji Michel and Fabien Coulbois iz Francije, Franja Roja, S.L. z Majorke ter dva slovenska predstavnika, Vino Leber iz Zg. Kungote ter Andrej Krmac z Bertokov.

Poleg vinarjev so se degustavije preko spletne povezave Zoom v okviru organizirane okrogle mize udeležili še predstavnice in predstavniki AEIDL, Evropskega združenja za informiranje o lokalnem razvoju, Dolores Ordoñez iz organizacije TURISTEC Mallorca, ki je orisala stanje na Balearskih otokih oz. njihove kulturnoekonomske specifike, izpostavila pomen znanja digitalnih veščin ter na drugi stranih možnosti, ki jih ima uporaba tovrstnih orodij za dana območja, zlasti v navezavi s turizmom. Na potencial tovrstnih tehnologij za podeželska območja je opozoril tudi Andrej Medved iz Divine Wine Hub, ki je tudi štartala z dano prakso in je organizirala že več kot petdeset tovrstnih degustacij.

Ker pa so organizatorke in organizatorji želeli predstavljeno prakso umestiti v širši evropski kontekst, so v goste povabili še Karla Vanderpoortena, predstavnika Evropske komisije, ki je poudaril pomen in vlogo tovrstnih aktivnosti v okviru vzpodbujanja digitalne preobrazbe, zlasti podeželskih območij ter podeželskih digitalnih stičišč, saj da je to ključno za premostitev digitalne vrzeli. Temuje pritrdil tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je okroglo mizo tudi sklenil s poudarkom na nujnosti razvoja dolgoročne, zlasti pa holistične strategije za podeželska območja. Izpostavil je še pomen ustrezne povezljivosti, digitalnih veščin, pa tudi delitve znanja oz. skupnosti ter s tem inciative t.i. pametnih vasi.

Posnetek dogodka: https://youtu.be/Yw7Yo7d5X3s