O-STA

Rezultati 19. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE

objavlja

REZULTATE 19. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v sredo, 12.09.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 19. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM019111001 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 604 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 401 lot naročil v skupni vrednosti 4.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,247. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 9,75%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene od 99,305 do 99,209 (obrestna mera od 9,00% do 10,25% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 19. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 11.10.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 19.09.2001. Razpisana emisija 20. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM020181001 znaša 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 20.09.2001.