O-STA

Prva predstavitev prodaje lipicancev je v Lipico pritegnila več kot 90 zainteresiranih kupcev iz Slovenije in Evrope, TV prenos pa so spremljali številni potencialni kupci z vseh celin sveta

Prva predstavitev prodaje lipicancev je v soboto napovedala začetek letošnjega postopka prodaje lipicanskih konj v Kobilarni Lipica. Več kot 90 zainteresiranih kupcev iz Slovenije in evropskih držav si je ogledalo predstavitev izbranih lipicanskih žrebcev in kobil, ki bodo v letošnjem letu ponujeni v prodajo v skladu z Letnim načrtom razpolaganja z lipicanskimi konji 2021.

Številni potencialni kupci z vseh celin sveta so si dogodek ogledali na spletu, v prenosu v živo preko osrednjega svetovnega konjeniškega portala ClipMyHorseTV.

Tako Kobilarna Lipica tudi v letošnjem letu sledi zastavljenim ciljem glede prodaje konj, ki v ospredje postavljajo:

• dobrobit lipicanca - da lipicanci iz Lipice pridejo v dobre roke novih lastnikov - kupcev,

• da se prodaja konj vrši maksimalno transparentno,

• da se doseže maksimalno vrednost za lastnika, to je za Republiko Slovenijo.

Prodaja lipicancev bo potekala na način zbiranja ponudb, preko spletnega prodajnega kataloga na https://www.lipicanec.si/sl/ in predvidoma tudi na avkciji oziroma prodajnem dogodku v Lipici. Lipicanski konji bodo tako ponujeni v prodajo kupcem, ki bodo zanje ponudili najvišjo kupnino.

Začetek zbiranja ponudb preko spletnega prodajnega kataloga na https://www.lipicanec.si/sl/ bo konec septembra 2021. O začetku zbiranja ponudb in postopku prodaje bodo po elektronski pošti obveščeni vsi, ki bodo izkazali interes za nakup lipicanca na naslov info@lipicanec.si. Prav tako bodo informacije o posameznih prodajnih konjih, začetku zbiranja ponudb in postopku prodaje objavljene na https://www.lipicanec.si/sl/.

Preko svetovnega konjeniškega portala ClipMyHorseTV si lahko (ob brezplačni registraciji) ogledate prvo predstavitev prodaje lipicancev iz Lipice tudi v prihodnjih 30 dneh.

Prodaja lipicancev Kobilarne Lipica bo potekala v skladu z Letnim načrtom razpolaganja z lipicanskimi konji 2021, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije. Tako bodo v prodajo ponujeni konj, ki jih Kobilarna Lipica ne potrebuje za rejo, programe klasične šole jahanje ali turistične programe. Lastnica lipicanskih konj je Republika Slovenija, Kobilarna Lipica d.o.o. jih bo ponudila v prodajo v imenu Republike Slovenije. Večinski delež kupnine bo namenjen v državni proračun, manjši delež pa bo kobilarna namenila za kritje stroškov prodaje.

V letu 2020 je bila prodaja konj oziroma izvajanje Letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji eden izmed uspešnejših projektov Kobilarne Lipica. Nov dom je dobilo 68 lipicancev.

Foto galerija >>

Foto: Sibil Slejko, Kobilarna Lipica