O-STA

Poletna šola Evropske vesoljske agencije na UL FGG: Opazovanje Zemlje in umetna inteligenca v gozdarstvu

Evropska vesoljska agencija (ESA) organizira v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani in z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije deseto poletno šolo na področju daljinskega zaznavanja. Tema letošnjega izobraževalnega programa je Opazovanje Zemlje in umetna inteligenca v gozdarstvu (angl. Earth Observation and Artificial Intelligence for Forestry).

Poletna šola se v prostorih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani začenja danes in poteka do petka, 24. septembra. Vsebina predavanj in delavnic je ciljno oblikovana za mlade strokovnjake, predvsem magistrske in doktorske študente in študentke, podoktorske raziskovalke in raziskovalce, ki že imajo solidno znanje na področju daljinskega zaznavanja, (geo)informatike in/ali geoprostorske podatkovne analitike.

Pod okriljem Evropske vesoljske agencije (ESA) so ugledni predavatelji in raziskovalci pripravili izredno zanimiv program. Udeleženci se bodo seznanili s teoretičnimi osnovami, velik del programa pa je namenjen praktičnemu delu, predvsem razvoju kompetenc na področju razvoja in uporabe naprednih algoritmov in orodij za obdelavo satelitskih daljinskih podatkov. Poudarek bo na obdelavi optičnih in radarskih satelitskih posnetkih Sentinel, kjer se bodo udeleženci seznanili predvsem s sodobnimi rešitvami za obdelavo velikih količin geoprostroskih podatkov (angl. Big data) ter naprednimi prostorskimi analizami, vključujoč umetno inteligenco, in sicer za ciljne aplikacije na področju spremljanja obnovljivih naravnih virov, gozdov.

Ob tej priložnosti so se povezale vodilne institucije v Sloveniji, ki se ukvarjajo z obravnavano tematiko. V program je tako vključenih več kot 10 predavateljev in raziskovalcev, ki prihajajo z Univerze v Ljubljani (UL), Univerze v Mariboru (UM), Univerze v Novi Gorici (UNG), Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Gozdarskega inštituta Slovenije, Instituta Jožef Stefan ter podjetja SINERGISE. Skupina predavateljev prihaja iz sosednje Italije, in sicer iz Evropske vesoljske agencije (ESA), iz znanstvene službe Evropske komisije in Skupnega raziskovalnega središča (JRC). V program pa so vključeni še mednarodno izredno prepoznani raziskovalci na obravnavanem področju - tako bodo na poletni šoli gostili tudi predavatelje iz Švice, Francije, Nemčije, Grčije in Finske ter iz raziskovalnega središča JPL pri NASA iz ZDA.

Čemu so se tokrat osredotočili na daljinsko zaznavanje v podporo gospodarjenju z gozdovi? Organizatorji navajajo le nekaj dejstev, ki so bila glavni razlog za izbor teme tokratne poletne šole:

  • Gozd je vir hrane, energije, zaslužka za več kot milijardo ljudi po svetu.

  • Gozdovi predstavljajo 80 % svetovne kopenske biotske raznovrstnosti.

  • Biotska raznovrstnost je ogrožena zaradi vse pogostejših naravnih nesreč, podnebnih sprememb ter krčenja in degradacije gozdov.

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi je ključnega pomena za blaženje podnebnih sprememb ter za preživetje vseh živih bitij (tudi človeka) na Zemlji.

Gozdove in biotsko raznovrstnost pa lahko opazujemo tudi skozi oči satelitov in umetne inteligence. Udeleženci se bodo tako med drugim seznanili z uporabo daljinskega zaznavanja in umetne inteligence za spremljanje gozdnih biotopov, detekcijo gozdnih požarov, spremljanje sprememb gozdne vegetacije ipd.

Da je tema izredno aktualna, priča število prijav, ki ji jih je prejel programski odbor. Ta je izmed 230 prijav na podlagi predstavljene motivacije in dosežkov, izbral 50 kandidatov in kandidatk iz različnih držav. Udeleženci tokratne poletne šole ESA prihajajo iz Slovenije, Avstrije, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Italije, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Španije, Švedske, Švice, Združenega kraljestva ter iz Rusije in Kanade.

Poletna šola zaradi trenutnih epidemioloških razmer poteka v hibridni obliki, kar pomeni, da bodo vsi tisti udeleženci, ki se dogodka v živo ne morejo udeležiti, spremljali poletno šolo preko spleta. Kljub razmeram pa se bo dogodka več kot 80 % vseh prijavljenih udeležilo v živo.

Več informacij: https://landtraining2021.esa.int/