O-STA

13 projektov in 22 evropskih podjetij bo prejelo več kot 1 milijon evrov za razvoj digitalnih rešitev

DigiFed (Zveza digitalnih inovacijskih stičišč za obsežno sprejetje digitalnih tehnologij v evropskih MSP), v katerem sodeluje tudi Slovensko digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH, ki deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je objavil rezultate tretjega in zadnjega razpisa Aplikacijski eksperiment. Izmed 71 upravičenih prejetih prijav so izbrali 13 projektov, ki bodo prejeli skupno več kot 1 milijonov evrov za razvoj pametnih aplikacij.

Izbrani projekti, ki vključujejo 22 podjetij iz celotne Evrope, bodo prejeli finančno, tehnično in inovacijsko podporo pri razvoju pametnih aplikacij, ki pomagajo digitalizirati evropsko industrijo.

Financiranje prejelo tudi eno slovensko podjetje

Med prejemniki finančne podpore za razvoj inovativnih rešitev za evropski trg je tudi slovensko podjetje Termodron d.o.o. iz Maribora, ki se ukvarja s t.i. natančnim kmetijstvom (angl. precision farming). Podjetje bo skupaj z italijanskim podjetjem Elif Lab S.R.L. razvijalo popolnoma integrirano, s podatki obogateno platformo za podporo odločanju v trajnostnem kmetijstvu, ki bo pripomogla k prehodu tradicionalnega kmetijstva na trajnostne pristope in celo regenerativne prakse; za bolj odporno in produktivno izrabo zemlje z manjšo uporabo naravnih virov in manjšo proizvodnjo emisij, ob hkratnem sekvestriranju znatnih količin CO2.

Zmagovalni projekti se začnejo izvajati najkasneje novembra ali decembra 2021

Pri večini izbranih projektov (69%) gre za tip "dvojčka", kar pomeni, da sta projekt skupaj prijavili partnerski družbi z dveh različnih držav, ki skupaj prejmeta 50.000 EUR sredstev, DigiFed pa projekt podpira s strokovnim tehničnim in inovacijskih svetovanjem. Med temi projekti je bil v posebni kategoriji izbran tudi takšen, ki vključuje eno podjetje z zelo nizko stopnjo digitalizacije v svojih procesih in izdelkih in je pripravljeno preizkusiti inovativne rešitve v digitalizaciji. Pri ostalih 31% izbranih projektih pa bo sredstva v višini 50.000 EUR in podporo DigiFed-a dobilo eno podjetje, ki je projekt prijavilo.

Zmagovalnih 13 projektov, ki jih bo izvedlo 22 izbranih podjetij, se začne izvajati najkasneje novembra oz. decembra 2021. Sektorji, v katerih delujejo izbrani projekti, pa so: industrija 4.0, agrotehnologija, zdravstvo, promet, proizvodnja, gradbeništvo in upravljanje naravnih virov.

::::::::::::::::::::::::::::::

DigiFed je namenjen podpori industrije Evropske unije pri digitalizaciji izdelkov in storitev ter odpiranju novih trgov, ki jih omogočajo kibernetski fizični sistemi (angl. cyber-physical systems - CPS) in vgrajeni sistemi (angl. embeded systems). V treh odprtih razpisih je DigiFed podprl 43 projektov in ustvaril partnerstva med 69 malimi in srednjimi podjetji (MSP), da bi dokazal potencial digitalnih tehnologij.

Slovenija je ena izmed petih držav (poleg Španije, Italije, Francije in Nemčije), ki so med najuspešnejšimi prijavitelji v vseh odprtih razpisih DigiFed. Kljub temu DigiFed še naprej spodbuja sodelovanje med digitalnimi stičišči po vsej Evropi, da bi bile te tehnologije in znanje na voljo vsem evropskim MSP.