O-STA

Uspešno sodelovanje z industrijo je ključno za reševanje aktualnih izzivov

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za usposabljanje mladih raziskovalcev uporabljamo napredne metode, ki presegajo tradicionalne okvire doktorskih študijev ter temeljijo na sodelovanju in povezovanju z industrijo. Fakulteta namreč sodeluje v konzorciju, v katerem s takšnimi metodami usposabljajo doktorske študente na področju nelinearne dinamike in numeričnega modeliranja. Gre za projekt THREAD (Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications), s katerim smo vzpostavili povezavo ETN (European Training Network) dvanajstih univerz v osmih evropskih državah, in sicer v Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji, Sloveniji, Španiji ter na Hrvaškem in Norveškem, ter številnih partnerjev iz industrije.

Raziskovanje materialov, ki se uporabljajo v praksi

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani se pod mentorstvom prof. dr. Dejana Zupana usposablja mladi raziskovalec Sudhanva Kusuma Chandrashekhara. Njegovo raziskovanje je osredotočeno na reševanje aktualnih izzivov, in sicer na natančnejše upoštevanje materialnih lastnosti v dinamiki nosilcev. Posebej ga zanimajo materiali, ki se uporabljajo v inženirski praksi, njihove lastnosti, značilni pojavi ter učinkovito vključevanje teh modelov v metode analize konstrukcij.

Uspešno sodelovanje z industrijo

Pri navedenem raziskovanju je nadvse pomembno uspešno sodelovanje z industrijo. Mladi raziskovalec namreč opravlja trimesečno usposabljanje na Inštitutu za gradbene materiale Igmat, d. d., na katerem preiskujejo in certificirajo gradbene materiale. Na inštitutu z veseljem delijo znanje in izkušnje o lastnostih in obnašanju materialov, kar je zelo pomembno za uspešno izvedbo raziskovalnega projekta.

Reševanje aktualnih izzivov

Na fakulteti aplikativen pomen raziskav usklajujemo z aktualnimi eksperimentalnimi izzivi podjetja Igmat, s poudarkom na preizkušanju lastnosti brizganih betonov, ojačanih z mikro vlakni. Odlično poznavanje lastnosti takšnih materialov je namreč ključno za načrtovanje in spremljanje obnašanja konstrukcij, ki so iz njih zgrajene. Mladi raziskovalec Sudhanva Kusuma Chandrashekhara bo na osnovi rezultatov eksperimentalnih preiskav pripravil in kalibriral računske modele brizganih betonov z ojačitvenimi vlakni. Pri tem se bo osredotočal na prizmatične (linijske) preskušance. Te modele bo vključil v metode dinamične analize linijskih konstrukcij, kjer bo učinkovito rešil tudi problem lokalizacije deformacij in mehčanja.