O-STA

Remzo Skenderović: Nikoli dokončane zgodbe

Ljubljana, 14. 10. 2021 - Zbirka esejev 'Nikoli dokončane zgodbe', ki jo je izdal Kulturni center črnogorskih društev Slovenije je dragocen prispevek avtorja Remza Skenderovića k razumevanju družbenih gibanj v Republiki Sloveniji od njene osamosvojitve do danes. Avtor nam v Nedokončanih zgodbah ne le opiše, temveč kar naslika kako so se sanje o pravični, socialni in pravni državi razblinile predvsem zaradi zlorab oblasti. Osnovni interes izvoljenih predstavnikov ljudstva zaradi katerega vedno znova s lažnim obljubami in spletkami izigrajo volilni sistem gotovo ni služenje ljudstvu v javno korist, temveč jih vodi predvsem želja zagotoviti privilegije elite v škodo večin državljanov.

Avtor obravnava občutljiva vprašanja gospodarskega razvoja, ki kljub naraščanju družbenega proizvoda povečuje neenakost med ljudmi. Revščina, brezposelnost med mladimi, životarjenje siromašnih upokojencev, razpadanje javnega zdravstva so žalostna dejstva, ki jih slovenski oblastniki z izključevanjem demokratične večine državljanov ne samo ne preprečuje, temveč te za civilizirano in dostojno življenje večine državljanov temeljne pogoje pravzaprav celo narekujejo. V nedokončanih zgodbah najde intelektualno pošten bralec konkretne ilustracije krivic, ki jih povzroča državna oblast, ki ne ravna v javno korist, temveč skrbi za bogatenje političnim strankam na oblasti ljubih posameznikov in kapitala. Oblast v Sloveniji je prikazana v vsej njeni nesposobnosti in neumnosti, saj s svojo politiko pelje Slovenijo v spiralo negativnega družbenega razvoja, namesto, da bi zagotovila stanje nenehnega izboljševanja materialnih in kulturnih pogojev življenja večine državljanov.

Eseji v Nikoli dokončanih zgodbah niso le prikaz družbenih razmer in kritika politike, temveč so predvsem iskanje rešitev, kot jih vidi dobro namerni avtor v pogledih in razmišljanjih pravnika, ki je v svojem življenju v praksi družbeno odgovorno vodil ali sodeloval pri vodenju pomembnih organizacij in gospodarskih družb.

Zgodbe še zdaleč niso dokončane, saj nam aktualno družbeno dogajanje in vrenje v civilni družbi nedvomno napoveduje nadaljevanje brezumne sprege politike slovenskih strank s kapitalom in z gotovostjo v prihodnosti lahko pričakujemo še mnoge podobne zgodbe. Dokler ne bo večina državljanov dojela sporočila esejev Remza Skenderovića in ne bo s svojim uporom prisilila oblast v Republiki Sloveniji odločati strokovno, pošteno in v korist njenih državljanov, se stanje v naši družbi ne bo spremenilo na bolje.

Kolikor bo ta zbirka esejev prispevala k ozaveščanju bralcev in jih pregovorila, da bodo vsaj na volitvah s visoko volilno udeležbo preprečili nadaljevanje naraščanja neenakosti, teptanja temeljnih načel enakosti, bratstva in svobode ter zagotovili prevzem oblasti intelektualno poštenim in družbeno odgovornim politikom, kot uslužbencem ljudstva, bo to za nesebičen trud Remza Skenderović najlepše priznanje in nagrada.

Stanko Štrajn