O-STA

WEBINAR: Presoja integritete kandidatov za funkcije v organih vodenja in nadzora (16. november)

BREZPLAČEN WEBINAR


PRIJAVA ZOOM

Presoja integritete kandidatov za funkcije
v organih vodenja in nadzora

Združenje nadzornikov Slovenije in Komisija za preprečevanje korupcije v tokratnem strokovnem sodelovanju odpirata in naslavljata temo presoje integritete kandidatov za funkcije v organih vodenja in nadzora v gospodarskih družbah in javnem sektorju. Čeprav se pristojnosti KPK v delu presoje kršitev integritete nanašajo na uradne osebe ter s tem poslovodne osebe ter člane organov upravljanja, vodenja in nadzora v družbah , ki jih je ustanovila država ali lokalna skupnost oziroma so v njeni večinski lasti, pa so izkušnje presoje kršitev integritete strokovno zanimive za vse družbe in vse deležnike teh družb. Kar velja tudi za ureditev področja presoje ustreznosti in primernosti kandidatov za člane uprav in nadzornih svetov v finančnem sektorju, kar velja za banke, hranilnice in zavarovalnice. Njihove izkušnje in ureditev so odlična podlaga tudi za delo nominacijskih in kadrovskih komisij nadzornih svetov v drugih družbah, saj predstavljajo najvišje standarde na tem področju. Presoja ustreznosti in primernosti, ki jo kandidat uspešno prestane, je namreč eden izmed pogojev za podelitev licence za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali uprave v teh finančnih institucijah s strani regulatorjev.

S tem webinarjem želimo narediti korak v smeri razmisleka o oblikovanju priporočil dobre prakse za delo nominacijskih in kadrovskih komisij nadzornih svetov gospodarskih družb na tem področju in postaviti izhodišča tudi za javni sektor. Dobro prakso na tem področju želimo namreč približati presoji integritete kandidatov za zasedbo najvišjih položajev v javnem sektorju.

Program: 10.00 - 11.30

Uvodni pozdrav: Presoja integritete - sodelovanje KPK in ZNS v Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah
mag. Irena Prijović, izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije

Predstavitev presoje integritete kandidatov za člane uprav in nadzornih svetov v bankah
Barbara Bračko, direktorica oddelka za skladnost, SID banka d.d., Ljubljana in članica Komisije za oceno primernosti

Integriteta in kršitve v praksi
dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Panel: Pomen integritete in izzivi presoje integritete v praksi
- Barbara Bračko, direktorica oddelka za skladnost, SID banka d.d., Ljubljana in članica Komisije za oceno primernosti
- prof. dr. Branko Lobnikar, prodekan za raziskovalno dejavnost na Fakulteti za varnostne vede, Univerza v Mariboru
- dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
- Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije

Razpravo na panelu bo povezovala: Katja Mihelič Sušnik, vodja službe za nadzor, Komisija za preprečevanje korupcije

PROGRAM
Dogodek bo potekal v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah

V okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2021 se bodo med 15. in 19. novembrom zvrstili številni dogodki, konference, predavanja in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh nas > PROGRAM